Gemeenten starten een bestuurlijk netwerk energie

27 oktober 2015 – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is druk doende een ‘landsdekkend bestuurlijk netwerk Energie’ op te zetten. Dit netwerk van met wethouders moet gemeenten ondersteunen bij het realiseren van hun energie-ambities.

De gemeenten zijn ook partij in het Energieakkoord en hebben daarbij taken op vier terreinen op zich genomen:

  1. Het stimuleren en handhaven van energiebesparing bij bedrijven.
  2. Verduurzaming van de huur- en vastgoedsector.
  3. Maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit en transport.
  4. Duurzame energieproductie.

Hoewel er op deze terreinen in de afgelopen anderhalf jaar al veel in gang is gezet, vindt de VNG het van belang de inzet van de gemeenten ook te ondersteunen met een bestuurlijk netwerk. Het netwerk zou vooral bestuurlijke ervaringen moeten delen rond veel voorkomende vragen:
‘Hoe steun je als gemeente de ontwikkeling van een daadwerkelijke ‘markt’ van vraag en aanbod voor energiebesparende maatregelen bij de particuliere woningeigenaar? Hoe verleid je als gemeente het lokale bedrijfsleven om actief aan de slag te gaan met energie- (en dus kosten) besparing? Welke keuzes in de opwekking van duurzame energie zijn noodzakelijk op lokaal en regionaal niveau? Hoe werk je als gemeente het beste samen met woningcorporaties aan de verduurzaming van het corporatiebezit? Veel gemeenten zijn bezig met het energiezuinig of energieneutraal maken van eigen vastgoed en schoolgebouwen, maar hoe regel je dat nu financieel op een slimme manier?’.

Wat doet de VNG al? De VNG biedt op dit momen:

Advertentie
Uit een ‘advertentie’ van de VNG voor gemeentelijke bestuurders
‘(…) Het VNG programmateam Energie wil haar huidige bestuurlijk netwerk uitbreiden tot een landsdekkend netwerk. Zij zoekt daarom energieke bestuurders vanuit de verschillende regio’s die elkaar stimuleren en inspireren maar ook knelpunten benoemen die de energietransitie in de weg staan.
Zo weet de VNG wat er leeft op lokaal niveau en kunnen wij ondersteuning op maat bieden met ons expertiseprogramma en verbindingen leggen tussen gemeenten en onze landelijke (kennis)partners en branche-organisaties. Daarnaast kan de VNG issues die de uitvoering van concrete energieprojecten belemmeren, agenderen bij het Rijk of de politiek.
Nu we halverwege de programmaperiode zijn, constateren wij dat veel bestuurders actief betrokken zijn bij het programma Energie, maar nog niet in elke regio of bij elk thema. Daarom komen we graag in contact met nog meer bestuurders die zich actief willen inzetten voor lokale en regionale energieprojecten en die ons kunnen helpen om kansen en knelpunten te agenderen op landelijk niveau. De inschatting is dat dit u qua tijdsbeslag maximaal 20 uur op jaarbasis kost inclusief reistijd. (…)’

Bronnen
Brief VNG aan alle betrokken wethouders, 14 oktober 2015: Landsdekkend bestuurlijk netwerk Energie (pdf, 3 pag.)
‘Advertentie’ VNG, 21 oktober 2015: Bestuurders gezocht voor landsdekkend netwerk Energie
Foto: een willekeurig College van B&W (in dit geval een van Drimmelen).

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.