‘Generatie C kan ruim anderhalve megaton CO2 besparen’

‘Generatie C kan ruim anderhalve megaton CO2 besparen’

15 september 2015 Natuur & Milieu en Klimaatverbond Nederland lanceerden vandaag het platform GeneratieC.nl, een website waar basisschoolleerlingen kunnen zien hoe ze CO2 kunnen besparen.

Uit het bericht van Natuur & Milieu
‘(…) De organisaties achter het platform dopen de huidige acht- tot twaalfjarigen Generatie Climate: Generatie C. Zij zijn de eerste ’toekomstige generatie’ die in alle aspecten van hun leven het effect van klimaatverandering zal ondervinden. Maar ze zijn inmiddels ook al oud genoeg om zelf aan de slag te kunnen. Met een paar aanpassingen in hun dagelijks leven, kan Generatie C zelf veel CO2-uitstoot voorkomen. Door onder andere voortaan wat korter te douchen, de verwarming iets lager te zetten, minder vlees te eten en de fiets of benenwagen te nemen, kan deze generatie gezamenlijk ruim anderhalve megaton CO2 besparen, zo berekende Natuur & Milieu.

Effecten van klimaatverandering op Generatie C
De effecten van klimaatverandering op Nederland worden de komende jaren steeds beter merkbaar, zo onderzocht het KNMI vorig jaar in hun uitgebreide KNMI’14-Klimaatscenario’s. Al in 2030, als Generatie C 25 jaar oud is, zal de gemiddelde temperatuur 1°C hoger liggen, de zeespiegel minstens 10 cm hoger en er 5% meer neerslag vallen, die extremer van aard zal zijn. In het dagelijks leven zal dit leiden tot bijvoorbeeld meer overstromingen en hittegolven, hogere verzekeringspremies en risico’s voor de internationale handel, zo concludeerde het PBL op basis van het KNMI-rapport. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, is het van belang dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen de komende jaren flink wordt beperkt.

Klimaattop in Parijs
Eind november 2015 vindt in Parijs COP 21 plaats, de VN-top waarop nieuwe klimaatdoelstellingen moeten worden bepaald. Voor Generatie C en de generaties na hen zijn deze onderhandelingen cruciaal: de uitkomsten bepalen hoe groot de gevolgen van klimaatverandering zullen ingrijpen op hun dagelijks leven. In de aanloop naar de Klimaattop kunnen kinderen via acties en activiteiten op GeneratieC.nl hun stem laten horen richting de Nederlandse onderhandelaars die naar Parijs zullen gaan. (…)’

GeneratieC.nl werd gelanceerd bij de start van Groene Voetstappen, een project waarbij basisschoolleerlingen een week lang op de fiets of lopend naar school gaan en zo groene voetstappen verdienen. In totaal doen ongeveer 25 duizend kinderen mee aan Groene Voetstappen.

Bron
Natuur&Milieu, 14 september 2015: Generatie Climate: Als je nu 10 bent, bepaalt klimaatverandering je leven

Foto: Natuur & Milieu

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.