Geoloog: ‘Grondwater Groningen stijgt hard door aardbevingen’

14 september 2016Het grondwaterpeil in Groningen stijgt ‘schrikbarend hard’ door de aardbevingen die de gaswinning veroorzaakt. Dat stelt geoloog Peter van der Gaag tegenover RTV Noord. Hij pleit voor onafhankelijk onderzoek naar de grondwaterhuishouding in Groningen.

Van der Gaag is ervan overtuigd dat deze stijging van het grondwaterpeil schade veroorzaakt, aan mestkelders, maar mogelijk ook aan boerderijen. Hij doet een oproep aan de Tweede Kamer om snel ‘volstrekt onafhankelijk’ onderzoek te laten doen naar de grondwaterhuishouding in Groningen. Dat het grondwaterpeil kan stijgen na een aardbeving is iets dat bij de Romeinen al bekend was, stelt Van der Gaag. Het verbaast hem daarom dat er nog niet eerder onderzoek naar is gedaan.  

Uit het bericht van RTV Noord
‘(…) De afgelopen maanden heeft hij met name op verzoek van boeren veel bodemonderzoek gedaan in Groningen. ‘Wij zien tijdens onze boringen deze zomer dat veel schade waarschijnlijk wordt veroorzaakt door veranderingen in de grondwaterhuishouding’, licht Van der Gaag toe.
Meest opvallende daarbij is de stijging van het grondwaterpeil. ‘Na de zware aardbeving van drie jaar geleden bij Huizinge is dat omhoog gegaan. Het water borrelt op sommige plaatsen op 1 meter diepte al omhoog. Uit onze analyses blijkt ook nog eens dat het zoutachtig water is. Dat is echt nieuw.’ (…)’

De werkgroep Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw heeft in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor de oprichting van ‘een volstrekt onafhankelijk kenniscentrum’, aldus RTV Noord.

Bronnen
RTV Noord, 13 september 2016: Geoloog: ‘Grondwaterpeil Groningen stijgt schrikbarend door aardbevingen’
NOS, 13 september 2016: ‘Grondwaterpeil Groningen stijgt schrikbarend door aardbevingen’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.