Geplande windparken hoeven niet verder de zee op

Geplande windparken hoeven niet verder op zee

14 oktober 2016De aanleg van grote windparken ter hoogte van Egmond en ter hoogte van Noordwijk kan doorgaan. Ze hoeven niet verder de zee op. Een hoorzitting van de Tweede Kamer gisteren heeft een kamermeerderheid niet tot een ander standpunt gebracht. Ook de bouw van het reeds toegewezen deel van windpark ‘Borssele’ kan nu van start. 

Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren wind op zee zal worden ontwikkeld. De gebieden liggen voor de Zeeuwse kust en voor de Hollandse Kust.
Met name tegen de parken ter hoogte van Egmond (‘Hollandse Kust Noord’) en ter hoogte van Noordwijk (‘Hollandse Kust Zuid’) was bezwaar gemaakt vanuit de kustgemeenten. Deze parken komen deels op 18,5 kilometer uit de kust te liggen en zullen te zien zijn. De vrees bij kustplaatsen is dat dit onder andere het toerisme zal schaden.
De twee parken zullen elk 700 MW  moeten leveren.
Tegenstanders hadden liever gehad dat deze parken veel verder op zee zouden worden geplaatst (op de locatie ‘IJmuiden Ver’) en stelden bovendien dat dat kostenneutraal zou kunnen. Een onderzoek van ECN wijst echter uit dat het zo’n 2 mrd euro duurder zal zijn. De tegenstanders hebben de Kamer dus niet kunnen overtuigen.
Nu de Kamer instemt met de bouw van deze parken, kan de tender/subsidieaanvraag voor ‘Hollandse Kust Noord’ en ‘Hollandse Kust Zuid’ volgend jaar van start gaan.
De feitelijke realisatie van de eerste fase van het windpark ‘Borssele’ (iets verder uit de kust) kan nu ook beginnen.

Om te laten zien dat het uitzicht op de windparken voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust wel meevalt, heeft de overheid een ‘viewer’ laten maken die het uitzicht simuleert.

Tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer  benadrukte Frans Rooijers van CE Delft de noodzaak van wind op zee. ‘Wind op zee is inmiddels meest kosten-effectieve hernieuwbare bron voor elektriciteit.’ Hij pleitte voor locaties zo dicht mogelijk bij de kust vanwege de aansluitvoordelen. Het huidige beleid van Nederland kwalificeerde hij als ‘goed’, omdat het leidt tot sterk afnemende kosten en marktzekerheid voor de investeerders. In essentie moet er aan dat beleid niets veranderen, hooguit moeten we het tempo verder opvoeren, aldus Rooijers.

Uit een bericht van het FD
‘(…) Nu een Kamermeerderheid zich achter de kabinetsplannen schaart lijkt de aanleg van de parken voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust een voldongen feit. Dat de regeringscoalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, maakt hierin geen verschil omdat deze kwestie niet ter stemming komt in de senaat. (…) ‘

schermafdruk-2016-10-14-07-19-00
Beeld uit een interactieve kaart van het ‘Noordzeeloket’ (klik op de kaart om het origineel te kunnen bedienen)

161014-vrijehorizon

Bronnen
Tweede Kamer, agenda en stukken hoorzitting 13 oktober 2016
Rijksoverheid, Noordzeeloket, Viewer windmolens op de Noordzee
Rijksoverheid, december 2015, Nationaal Waterplan 2016-2021 (pdf, 80 pag.)
Rijksoverheid, september 2014, Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (pdf, 70 pag.)
CE Delft, inbreng Frans Rooijers op hoorzitting (pdf, 2 pag.)
FD, 13 oktober 2016: Nieuwe windmolens komen binnen gezichtsveld voor de kust (Registratie)
Foto’s:
Bovenste foto: beeld uit Viewer Rijksoverheid: Windmolens op Zee – Noordzeeloket
Onderste foto: bewerkt beeld van tegenstanders (Website De Vrije Horizon)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.