Geringe groei groene energie: wel of geen reden tot zorg?

Geringe groei groene energie: wel of geen reden tot zorg?

27 mei 2016 – De melding van het CBS dat het aandeel groene energie in Nederland vorig jaar met slechts 0,3% steeg is géén reden tot zorg. Dat vindt althans minister Kamp. Het was voorspeld en spoort met de planning. Nee, zeggen anderen, het is duidelijk dat het Energieakkoord niet toereikend is.

Geen reden tot ongerustheid 

Kamp: ‘Doelstelling loopt geen gevaar’
Uit een bericht van de Volkskrant

‘(…) De lichte toename is volgens Kamp geen reden voor ongerustheid. Het doel om over vier jaar op 14 procent duurzame energie te komen, loopt volgens hem geen gevaar. Vorig jaar werden onder meer de voorbereidingen afgerond voor meer windenergie, die vanaf 2017 gaat zorgen voor een fors groter aandeel groene stroom. (…)’

NVDE: ‘Teleurgesteld, maar vertrouwen in Energiekkoord’
Uit een persbericht van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)
‘(…) NVDE heeft vertrouwen dat de doelen van het Energieakkoord worden bereikt. Het is nu belangrijk om vast te blijven houden aan de afspraken van het Energieakkoord. (…)’ (Zie vandaag het bericht: ‘Juist nu de cijfers tegenvallen: vasthouden aan Energieakkoord’)

Greenpeace: ‘Doel Energieakkoord haalbaar dankzij extra maatregelen’
Een dag vóór het CBS met de teleurstellende cijfers kwam plaatste Greenpeace een artikel op Energiepodium. Greenpeace kende de de voorspellingen over de groei van groene energie al, maar toonde zich redelijk positief over het Energieakkoord, omdat er vorige week na veel overleg extra maatregelen werden aangekondigd door Kamp en Nijpels. Joris Wijnhoven van Greenpeace: ‘Sinds de Nationale Energie Verkenning in oktober 2015 een vrij onthutsend beeld schetste over de voortgang van het Energieakkoord, zijn er achter de schermen vele uren gemaakt en onderzoeken gedaan om nieuwe maatregelen overeen te komen. En met succes. Door al dit duw- en trekwerk zeggen nu ook de milieuorganisaties voor het eerst en uit de grond van hun hart: ja, we kunnen de afgesproken doelen voor 2020 echt gaan halen.’
Maar Greenpeace maakt wel een kanttekening: ‘Is de wereld daarmee gered? Nou, nee. Het Energieakkoord helpt ons van een verwachte uitstootreductie van 17% in 2020 bij business as usual naar 21%. Geen kattenpis, maar altijd nog 4% minder dan de rechter aan de staat oplegde in de Urgendazaak. Om nog maar te zwijgen over een reële doorvertaling van de nieuw ambitie om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken. Alles wat in het Energieakkoord staat is nuttig en nodig voor de omslag naar schone energie. Maar om op koers te komen om de ambitie van Parijs te halen is méér nodig: kolencentrales sluiten.’

Wel reden tot zorg

Energiebedrijven: ‘Inspanningen verhogen, nieuw Energieakkoord’ 
Hoewel het geen reactie was op de CBS-cijfers kwamen de energiebedrijven in Nederland wel met een plan om de inspanningen te verhogen: een versnelde en hogere CO2-reductie. Volgens Energie-Nederland moet de CO2-uitstoot binnen 15 jaar gehalveerd zijn. En dat gaat duidelijk verder dan het Energiekkoord en de plannen van Kamp. (Zie vandaag het bericht: Energiebranche: ‘Energietransitie versnellen’).

D66: ‘Energieakkoord is niet toereikend’
Uit een bericht van Z24
‘(…) “Van begin af aan was al duidelijk dat het Energieakkoord niet ambitieus genoeg was om de doelen ook daadwerkelijk te halen”, zegt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven donderdag in een reactie. “Met beperkte maatregelen in het Energieakkoord, krijg je ook beperkte resultaten.” (…)’

Z24: ‘Henk Kamp gebruikt dubieuze truc om energiedoelen te halen’
Z24, een zakensite voor het MKB, is zeer kritisch over de aanpak van Kamp en spreekt zelfs van ‘een dubieuze truc’.  Daarmee doelt Z24 op het feit dat de bijstook van biomassa in kolencentrales in de aanpak van Kamp eigenlijk onmisbaar is. Kamp houdt daaraan vast ondanks het feit dat de Tweede Kamer hier zeer kritisch over is, het niet past in het vonnis in de Urgenda-zaak en er grote twijfels zijn over de duurzaamheid van bijstook met houtsnippers. Z24: ‘De doelstellingen voor 2020 raken steeds verder uit zicht.’

Bronnen
De Volkskrant, 26 mei 2016: Aandeel groene energie groeit nog nauwelijks
Z24, 26 mei 2016: Deze dubieuze truc gebruikt Henk Kamp om energiedoelen te halen
Energiepodium, 25 mei 2016, bijdrage van Joris Wijnhoven (Greenpeace): Doel Energieakkoord nu haalbaar dankzij extra maatregelen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.