foto: Paul Tolenaar

“Geringe impact sluiting kolencentrales geen reden om niets te doen”

Het opleggen van een nationale minimum CO₂-prijs en het sluiten van alle kolencentrales in Nederland zullen op internationaal niveau een gering effect zullen hebben op de uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit een studie die Frontier Economics uitvoerde in opdracht van minister Eric Wiebes (VVD) van economie en klimaat. Deze maatregelen zullen volgens de studie leiden tot een sterke toename van geïmporteerde elektriciteit, die grotendeels met fossiele brandstoffen wordt opgewekt.

“Dat het sluiten van de kolencentrales en een nationale minimum CO₂-prijs slechts geringe baten oplevert wil niet zeggen dat men geen actie hoeft te ondernemen,” reageert Hans Bosch, die recent afstudeerde aan de faculteit economie van Universiteit Utrecht, met specialisatie in de energiesector.

“Volgens de onderzoekers hoeft het sluiten van de kolencentrales geen problemen op te leveren voor de eigen capaciteit en leveringszekerheid in Nederland. Er valt weliswaar veel vermogen weg, maar het zorgt er ook voor dat gascentrales economisch aantrekkelijker worden en weer uit de mottenballen worden gehaald, met voldoende capaciteit tot gevolg. Een groot deel van dit gas zal echter wel uit het buitenland moeten komen. Ook zal biomassa naar verwachting op lange termijn een groot deel van de elektriciteitsproductie overnemen. Verschillende energieproducenten hebben concrete plannen om hun centrales om te bouwen tot biomassacentrales. Toch zal volgens Frontier Economics het merendeel van de verloren opwekcapaciteit worden vervangen door de import van ‘grijze stroom.’ De eigen capaciteit en leveringszekerheid komen wel in het gedrang als er ook een minimum CO₂-prijs wordt ingevoerd. Deze maatregel zou namelijk ook de gascapaciteit treffen, waardoor Nederland volledig afhankelijk wordt van import uit het buitenland voor de eigen leveringszekerheid, stellen de onderzoekers.”

“Het is zaak om grondig te onderzoeken of er geen andere manier is om efficiënter tot de gewenste resultaten te komen,” meent Bosch. “Verschillende uitbaters van kolencentrales zijn al bezig met het vervangen van kolen door duurzame brandstoffen. De inzet van biomassa, waterstof, metaalbrandstoffen of andere schone energiebronnen in de pas gebouwde moderne centrales zou een soortgelijke CO₂-reductie opleveren terwijl de eigen leveringszekerheid wordt gehandhaafd. De ruimte en mogelijkheden om deze overstap te bewerkstelligen moeten dan wel worden geboden.”

Nationale minimum CO₂-prijs.

Volgens Bosch blijven er ook vraagtekens bij het nut van een nationale minimum CO₂-prijs. “Een eerder onderzoek van Frontier Economics onderzocht wat de effecten van een minimum CO₂-prijs zouden zijn, wanneer deze gedeeld wordt door meerdere buurlanden. Dit onderzoek wees uit dat in dit scenario de Nederlandse uitstootreductie weliswaar klein zou zijn, maar dat het internationale effect groot zou zijn. Duitsland zou bijvoorbeeld circa 50% minder (bruin)kool gebruiken. De geringe reductie in Nederland zou het gevolg zijn van de moderne en relatief schone centrales van Nederland, die daardoor relatief aantrekkelijk worden. Zo sluiten de oudste en meest vervuilende kolencentrales van Europa als eerste, in plaats van de modernste en schoonste. Voorlopig zijn onderhandelingen over een internationale minimum CO₂-prijs echter niet geslaagd, terwijl de effecten voor het klimaat in dat scenario meest gunstig zouden zijn.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.