Getijdencentrale Oosterscheldekering in bedrijf

30 november 2015De getijdencentrale in de Oosterscheldekering is vorige week in bedrijf gesteld. De vijf waterturbines leveren nu stroom aan het net.

Uit een bericht van Omroep Zeeland
‘(…) De turbines wekken genoeg stroom op voor ruim duizend huishoudens. De getijdencentrale is qua kracht te vergelijken met één moderne windmolen. Bij de bouw en installatie ervan waren verschillende Zeeuwse bedrijven betrokken.
Het getijdenproject draait voor een groot deel op subsidies van het ministerie van Economische Zaken. De provincie draagt 500.000 euro bij. In totaal kost de ontwikkeling, plaatsing en uitbating ervan zo’n 11 miljoen euro.
Energieopwekking uit eb en vloed zal in Nederland geen rol gaan spelen in grootschalige opwekking van groene stroom. Er zijn daarvoor te weinig plekken waar water hard genoeg stroomt. Toch is er ruimte voor groei, denkt Pieter de Haas, de technisch directeur van de getijdencentrale. “We willen deze turbines verder optimaliseren, zodat de opbrengst hoger wordt, hopelijk van genoeg stroom voor duizend naar tweeduizend huishoudens. En we willen er in de toekomst meer turbines bij plaatsen. Maar dan moet eerst goed onderzocht worden of dat geen nadelige effecten heeft.” De Haas hoopt dat deze eerste commerciële centrale de start is van een nieuwe industrie, waarin Nederland en mogelijk ook Zeeland op wereldschaal een belangrijke rol kunnen gaan spelen. (…)’

Uit een persbericht van Tocardo
‘(…) “Deze installatie is een enorme stap in de ontwikkeling van getijdenenergie. Onze getijdentechnologie heeft de potentie uit te groeien tot een groot Nederlands exportproduct. De exportverwachting van getijdenenergie is meer dan 200 Gigawatt. Met deze turbines in de Oosterscheldekering kunnen wij de wereld laten zien wat de kracht is van getijden-energie: een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien,” zegt Hans van Breugel, CEO van Tocardo, producent van de getijdeninstallatie. (…) Om deze kansrijke exportpotentie vanuit Nederland mogelijk te maken pleiten Tocardo en Huisman [(bouwbedrijf)] voor een pro actieve opstelling van de Nederlandse overheid, zoals het beschikbaar stellen van een ‘ontwikkel’ SDE+ voor energie uit water van €0,18/kWh voor de eerste 100 MW. Hiermee gaat de sector de uitdaging aan om €0,07/kWh onder het advies tarief van ECN te duiken en met 100 MW invulling te geven aan de offshore wind ambitie. Ook het verhogen van het plafond in de DEI investeringssubsidie van € 4 mln. naar ten minste € 6 mln. is een belangrijke stap die nodig is. Tenslotte moeten er meer locaties voor pilot- en demonstratie projecten beschikbaar gesteld worden om deze projecten te faciliteren. (…)’

.

.

Building and installing the Eastern Scheldt project (video Tocardo, 4′)

Bronnen
Omroep Zeeland, 25 november 2014: Getijdencentrale in bedrijf, groene stroom uit eb en vloed (met video)
Tocardo, persbericht, 26 november 2015: Diederik Samsom stelt getijdeninstallatie Oosterschelde stormvloedkering in gebruik

Zie ook
FluxEnergie, 16 juni 2015: Eerste commerciële getijdencentrale in Nederland
FluxEnergie, 15 september 2015: ‘Energiedijken’: voor veiligheid, zoet water én energie
Foto: still uit reportage Omroep Zeeland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.