SmogNY, United States Department of Health and Human Services

Gezondheidsraad schaart zich achter strengere luchtkwaliteitseisen Milieudefensie

Centers for Disease Control and Prevention, part of the United States Department of Health and Human Services, taken or made as part of an employee’s official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Ook de Gezondheidsraad vindt dat Nederland strengere regels moet invoeren voor luchtkwaliteit. Als het rijk het advies overneemt, kan dat grote gevolgen hebben voor grote vervuilers als wegverkeer, landbouw, scheepvaart, (energie)centrales, industrie en gebouwen. De raad raadt de staatsecretaris aan strengere normen te hanteren en zich te focussen op de ammoniak uitstotende veehouderij en wegverkeer – bijvoorbeeld door het instellen van autoluwe binnensteden, milieuzones en snelheidsbeperkingen. 

Met het advies schaart de Gezondheidsraad schaart zich achter de zaak van Milieudefensie, dat dinsdag in hoger beroep ging tegen de uitspraak in de bodemprocedure over de luchtkwaliteitseisen in Nederland. Ook Milieudefensie wil dat Nederland niet de geldende Europese normen hanteert, maar de strengere normen van de Wereldgezondheidsraad (WHO). Hoewel Milieudefensie eerder dit jaar een kort geding met een vergelijkbare strekking won, bepaalde de rechter in de bodemprocedure afgelopen maand dat de overheid al genoeg doet om de luchtkwaliteit te verbeteren.

12.000 doden

De Nederlandse lucht is de afgelopen jaren schoner geworden, constateert de Gezondheidsraad, maar de huidige concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ozon in de lucht leiden nog altijd tot ongeveer 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Daarnaast leiden de stoffen tot ziekte: alleen de blootstelling aan fijnstof is al verantwoordelijk voor ongeveer vier procent van de ziektelast in Nederland. Behalve tot luchtweg- en longaandoeningen als longkanker, leidt de luchtvervuiling ook tot aandoeningen aan hart en bloedvaten.

Met het huidige lucht- en energiebeleid zullen de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide rond 2030 aan de normen van de Wereldgezondheidsraad voldoen, verwacht de raad, maar zal het aandeel ozon gelijk blijven of stijgen. Om echt gezondheidswinst te behalen moet de luchtkwaliteit niet alleen gaan voldoen aan de Europese normen, of de overall strengere criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar eigenlijk nog verder, stelt de Gezondheidsraad.

Diesel en vee

Om meeste gezondheidswinst voor de gehele Nederlandse bevolking te behalen, moet staatssecretaris van IenW Stientje van Veldhoven (D66) prioriteit  geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en aan het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen en mensen met hart- en vaataandoeningen zijn extra gevoelig voor de verontreinigen. Om hen extra te beschermen, adviseert de raad daarnaast extra maatregelen te nemen op sterk verontreinigde locaties, bijvoorbeeld rond drukke wegen. Als voorbeeld noemt de raad autoluwe binnensteden, milieuzones en snelheidsbeperkingen. Daarnaast adviseert de raad op zulke plekken geen voorzieningen voor kinderen en ouderen te maken.

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.