Goedkopere stroom door elektrische auto’s slim te laden

1 oktober 2015 – Duurzame energie en elektrische auto’s kunnen elkaar helpen waardoor stroom goedkoper wordt. Dat blijkt uit een studie van CE Delft.

Schermafdruk 2015-10-01 16.31.00Uit een persbericht van CE Delft
‘(…) De groei van duurzame energie (zon- en wind) en de aantallen elektrische auto’s in Nederland kunnen elkaar versterken en leiden tot kostenbesparingen in elektriciteitsopwekking en lokale energie-infrastructuur. Dat blijkt uit de studie ‘Goedkopere stroom door slim laden van EV’s’ die CE Delft heeft uitgebracht in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie 2015 op 5 november zal de studie in een presentatie worden toegelicht.
EV’s worden gezien als een technologie met belangrijke voordelen voor klimaat, luchtkwaliteit en geluid. Daarnaast kunnen de accu’s gebruikt worden om pieken in het aanbod van zon- en windenergie op te vangen (slim laden) en/of om juist pieken in de elektriciteitsvraag te accommoderen (slim ontladen, vaak aangeduid als vehicle-to-grid).

Synergie
De verkennende studie van CE Delft identificeert de volgende synergievoordelen:
1. Kostenbesparing in elektriciteitsproductie en netverzwaring door vermindering piekvraag en benutten van piekaanbod.
2. Versnelling in de toename van EV’s en zonnepanelen door groei in één van beiden.
De totale kostenbesparing door de gekwantificeerde synergievoordelen voor Nederland als geheel door slim (ont)laden is geschat op 100 tot 200 euro per EV per jaar. De daadwerkelijke kostenbesparing door deze synergievoordelen kunnen vooral bij toepassing van vehicle-to-grid nog aanmerkelijk hoger zijn, omdat sommige synergievoordelen nog niet konden worden gekwantificeerd.

CD Delft maakt resultaten pas op 5 november bekend
Deze eerste-orde inschattingen zijn gemaakt met behulp van twee modellen (CEGRID en CEFLEX). Dit is gedaan voor zes scenario’s waarin verschillende aannames zijn gemaakt over de ontwikkelingen in het aantal EV’s, zon-PV/windenergie, accucapaciteit en de mate van slim laden/ontladen.
Op de Werkconferentie Topsector Energie 2015 op 5 november worden de resultaten van deze studie gepresenteerd. Ook zal hier worden bediscussieerd wat er de komende jaren nodig is om deze potentiële voordelen te realiseren en te vergroten. (…)’

Bronnen
CE Delft, persbericht, 1 oktober 2015: Goedkopere stroom door slim laden elektrische auto’s 
CE Delft, rapport, 1 oktober 2015: Goedkopere stroom door slim laden van EV’s (pdf, 72 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.