Green Deals – Van warmte uit de grond tot een groen dak

Green Deals – Van warmte uit de grond tot een groen dak

20 april 2016De vijf nieuwe Green Deals die tijdens de Innovation Expo in Amsterdam werden getekend, hebben allemaal betrekking op energie. Van warmte uit de grond tot groene daken en van elektrisch vervoer tot energie en producten uit biologisch materiaal.

Tijdens de Innovation Expo in Amsterdam werden vorige week vijf nieuwe Green Deals gesloten. In totaal zijn er nu 200 Green Deals waarin overheden, bedrijven en belangengroepen samenwerken aan een snellere verduurzaming. Een overzicht van de laatste vijf.

 

Groene Daken fase 2
Green Deal nummer 200 is een vervolg op de Green Deal Groene Daken. Groene daken kunnen fijnstof afvangen, hittestress verminderen en de biodiversiteit in steden vergroten.

Doel: Partijen willen in de tweede fase van deze Green Deal groene daken de voorwaarden scheppen ter stimulering van Groene Daken: een nieuw maatschappelijk verdienmodel toetsen, actief kansen signaleren en pilots initiëren.

Wie: Leven op Daken, Zinco Benelux, BTL Nederland, Van der Tol groep, Sempergreen, Optigroen dak- en gevelbegroeïng, Nelen & Schuurmans, Provincie Noord Brabant, Gemeenten Amsterdam, Enschede, Almere en Tilburg, Waterschappen Vechtstromen en Amstel, Gooi en Vecht, VHG, VEBIDAK, Vereniging Bouwwerk Begroeners, de Vlinderstichting, Amsterdam Rainproof, Stichting VIBA-Expo, Nationaal groenfonds, Stichting Roof Update en Hogeschool Inholland.

 

Elektrisch Vervoer 2016-2020
Ook de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020  is een voortzetting van een eerdere Green Deal.

Doel: Stimuleren van elektrisch vervoer, onder andere onder particulieren. In 2025 heeft 50 procent van de nieuw verkochte auto’s een stekker. 30 procent daarvan, 15 procent van het totaal aantal verkochte auto’s, is volledig elektrisch. In 2020 heeft 10 procent van de nieuw verkochte auto’s een stekker.

Wie: ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, RAI Vereniging, Netbeheer Nederland, Natuur & Milieu, De Groene Zaak, Vereniging DOET, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen, VNG, de drie Technische Universiteiten, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en de Provincies Noord-Holland en Noord-Brabant.

Business met Biomassa en Biobased Gas 
In de Green Deal Business met Biomassa en Biobased Gas spreken overheden en bedrijven af kennis te delen en creatieve oplossingen te zoeken ter bevordering van biomassa en biogas.

Doel: Doel van deze Green Deal is om structurele rendabele business met biomassa mogelijk te maken, de hoeveelheid biogas in Nederland te verhogen en hiermee de ontwikkeling van een biobased economy te versnellen.

Wie: AkzoNobel, Cosun, DSM, Stichting Energy Academy Europe, ECN, FrieslandCampina, Gasunie, Groen Gas Nederland en Havenbedrijf Rotterdam.

Geothermie Brabant
In de Green Deal Geothermie Brabant worden vijf geothermieprojecten gestart om schaalvoordeel te krijgen en kennis op te doen.

Doel: Krachtenbundeling en kennisontwikkeling op het gebied van geothermie als duurzame bron van warmteopwekking in de provincie Noord-Brabant.

Uit een bericht van Ouderenjournaal
‘(…) De 5 geothermieprojecten die dankzij de deal gerealiseerd gaan worden zijn:

  • Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)
  • Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)
  • Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)
  • Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)
  • Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering vanuit Amercentrale) (…)’

Wie: Gemeenten Tilburg, Helmond, Breda en Someren, provincie Noord-Brabant, Energiefonds Brabant, Hydreco Geomec, Agristo, Bavaria, Ennatuurlijk, Vlisco Nederland, Van Gogh Kwekerijen, Stichting Woonpartners, Stichting Wijkraad Rijpelberg en Coöperatie Duurzame Energie Reeshof.

Stimuleren Biobased producten Openbare Ruimte 
De Green Deal Stimuleren van Biobased Producten voor de Openbare Ruimte is een zichtbare. Door biobased producten in te kopen, wil de provincie Noord-Brabant het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.

Doel: Doel van deze Green Deal is om te komen tot een versnelling van de biobased economie door gerichte toepassing van biobased producten in de openbare ruimte. In de Provincie Noord-Brabant wil men ervaring opdoen met het inkopen van deze materialen voor de openbare ruimten. Er zullen ten minste vier pilotprojecten gestart worden.

Wie: Provincie Noord-Brabant, Gemeente Bergen op Zoom, Avans Hogeschool, Dolmans Landscaping Group, PEP Business, Natural Plastics BV, Provincie Zeeland, RWS, Dolmans Landscaping en Centre of Expertise Biobased Economy

RVO over Green Deals
‘(…) Met de Green Dealaanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de transitie naar een duurzame economie te versnellen.
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, medeoverheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. De Green Dealaanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief: van het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en het toegankelijk maken van netwerken tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken bij de uitvoering van Green Deals.
De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. Centrale thema’s zijn energie, voedsel, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw. Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 14 april 2016: 200ste Green Deal is een feit
Green Deal Groene Daken fase 2
Green Deal Business met biomassa en biobased gas
Green Deal Geothermie Brabant
Green Deal Stimuleren van biobased producten voor de openbare ruimte
Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 -2020
RVO over Green Deals
Ouderenjournaal, 18 april 2016: Energie komst straks uit Brabantse grond

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.