Greenpeace: CO2-uitstoot Nederland moet in 2035 naar nul

Greenpeace: CO2-uitstoot Nederland moet in 2035 naar nul

13 oktober 2016Wat betekent het ondertekenen van het klimaatakkoord voor Nederland? In 2035 moet de Nederlandse CO2-uitstoot nul zijn om de opwarming van de aarde binnen de afgesproken grenzen te houden, aldus Greenpeace.

Greenpeace liet het NewClimate Institute uitrekenen wat het voor Nederland betekent om zich te committeren aan het doel in het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde ver onder de twee graden houden, liefst op anderhalve graad. Gisteren publiceerde Greenpeace het rapport.

schermafbeelding-2016-10-13-om-4-20-33-pmUit het bericht van Greenpeace over het rapport
‘(…) Het NewClimate Institute concludeert dat de uitstoot van CO2 in Nederland in 2035 naar nul moet om in lijn te zijn met het klimaatakkoord. Dit akkoord gaat hiermee veel verder dan de klimaatdoelstelling die volgt uit het Urgenda-vonnis. Om in lijn te blijven met ‘Parijs’ moet de uitstoot van CO2 in 2020 al met 40% omlaag. Het huidige kabinetsdoel is om de uitstoot te verminderen met 25% in 2020, 40% in 2030 en 80–95% in 2050. Het klimaatakkoord vereist dus een grote versnelling ten opzichte van de huidige inzet. (…)’

Greenpeace zette voor het gemak even de zeven ‘must-do’s’ op een rij om dat doel te halen.

Uit een ander bericht van Greenpeace
‘(…) 1. De kolencentrales moeten zo snel mogelijk dicht
We mogen nog maar heel weinig CO2 uitstoten om dit klimaatdoel te halen. Juist op korte termijn moet de uitstoot snel omlaag. Daarom moeten de kolencentrales zo snel mogelijk gesloten worden. Elke dag dat de kolencentrales minder aanstaan kopen we tijd om de uitstoot van de rest van Nederland naar nul te brengen.

2. Binnen 20 jaar naar 100 procent duurzame energie
Uiterlijk in 2035 moet 100 procent van de energievraag uit duurzame bronnen komen. Dat betekent dat al in 2025 alle elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. Om dat doel te halen moeten er veel meer windparken komen, op zee en op land.

3. Allemaal zoemend naar je werk (of op de fiets)
Het wagenpark van personenauto’s moet tussen 2025 en 2035 helemaal bestaan uit elektrische voertuigen (aangedreven door duurzame stroom) of andere vormen van ‘nulemissievoertuigen’. Daarvoor zouden vanaf 2025 alleen nog nulemissievoertuigen verkocht mogen worden.

4. Razendsnel afkicken van onze gasverslaving
Onze huizen houden we nu vooral warm met aardgas. Het aandeel van gas in de vraag naar warmtevoorziening moet van meer dan 90 procent tot nul worden gereduceerd tussen 2025 en 2035. Daarvoor moet de warmtevoorziening steeds meer gedekt worden door stadsverwarming en lucht- en bodemwarmtepompen. Renovatie van gebouwen moet verplicht worden gesteld zodat voldaan wordt aan de hoogste isolatie- en efficiëntiestandaards.

5. De industrie heeft koplopers en vooruitstrevers nodig
De industrie moet volgens het rapport de hoogstmogelijke efficiëntie- en productiestandaards gaan volgen en meer ambitie moet tonen in het vinden van nieuwe methoden om efficiëntie te verhogen.

6. Groene landbouw zonder CO2
De uitstoot van CO2 moet ook in de landbouw tot nul moet worden teruggebracht tussen 2025 en 2035. Dit kan door aan de energievraag te voldoen met duurzame
bronnen of door ingrijpende krimp van de glastuinbouwsector, de grootste CO2-uitstoter van de sector.

7. Minderen met methaan en lachgas (geen grap)
Op de langere termijn moeten maatregelen worden genomen om de uitstoot van methaan en lachgas in de veehouderij te verminderen en tot nul terug te brengen tegen 2080-2085. Daarvoor zouden we bijvoorbeeld met z’n allen minder melk en vlees moeten gaan consumeren. (…)’

Trouw meldde gisteren, op basis van bronnen die de inhoud van de nieuwe Nationale Energie Verkenning al kennen, dat de CO2-reductie in 2020, ten opzichte van 1990, wordt geschat op 23 procent. Tegenover de NOS reageert Joris Wijnhoven van Greenpeace verbaasd over de plotselinge forse stijging van de schatting, die vorig jaar nog 19 procent was. Bovendien is het niet genoeg, aldus Wijnhoven, en moeten de maatregelen nu heel snel genomen worden.

Uit het bericht van de NOS
‘(…) “Je kunt dus niet meer zeggen: ‘die discussie over de kolencentrales schuiven we nog een paar jaar voor ons uit’. Den Haag moet stappen gaan nemen. Het kabinet moet laten zien dat zij de effecten voor Nederland, de zeespiegelstijging en stevigere stormen, serieus neemt” (…)’

Bronnen
Greenpeace, persbericht, 12 oktober 2016: Rapport: Klimaatakkoord Parijs betekent einde fossiele brandstoffen in 2035
Greenpeace, 12 oktober 2016: 7 Nederlandse must-do’s om het klimaatakkoord te halen
NewClimate Institute, rapport, 12 oktober 2016: What does the Paris Agreement mean for climate policy in the Netherlands? (pdf)
NOS, 12 oktober 2016: ‘Rekentruc voor CO2-uitstoot zou treurig zijn’
FluxEnergie, 13 oktober 2016: In 2020 23 procent CO2-reductie? ‘Ik ben heel benieuwd naar die rekensom’
FluxEnergie, 12 oktober 2016: Trouw: ‘Kabinet voldoet al bijna aan Urgenda-vonnis’

Foto: Greenpeace/Konrad Konstantynowicz

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.