Greenpeace wil verbod op kolenstroom

160726-SylviaBorren
26 juli 2016
Er moet een wettelijk verbod komen op energie van kolencentrales op het elektriciteitsnet. Daarvoor pleit scheidend directeur Sylvia Borren van Greenpeace Nederland in een interview met Trouw.

Uit het Trouw-artikel over het interview
‘(…) Kolencentrales moeten volgens haar buitenspel komen te staan om recht te doen aan de gewonnen ‘klimaatzaak’ van Urgenda en het internationale klimaatakkoord van Parijs. (…) Borren noemt het ‘waanzin’ dat Nederland nieuwe kolencentrales heeft geopend. “De hele keten van steenkool deugt niet, van winning tot gebruik. Er zijn slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en negatieve gevolgen voor mens en klimaat. Ze moeten dus gewoon dicht, helemaal nu de kosten van windmolens op de Noordzee snel dalen.” Met schone energie loopt Nederland ver achter bij andere Europese landen. Borren wil dat Nederland zich opwerkt naar de top van duurzame landen. (…)’

Trouw behandelt ook de tegenargumenten, onder andere het argument dat als je hier een kolencentrale sluit er elders in Europa een bij komt – een die waarschijnlijk veel viezer is. Volgens voorzitter Medy van der Laan van de brancheorganisatie van (fossiele) stroomproducenten, Energie Nederland, kan de CO2-uitstoot alleen omlaag als de Europese landen samen naar een oplossing zoeken.
TenneT wijst erop dat het net geen onderscheid maakt tussen de soorten stroom en het dus niet mogelijk is het net te sluiten voor import van kolenstroom.

Uit het interview van Trouw
Over het Energieakkoord
‘(…) Het resultaat van het energieakkoord ziet Borren als belangrijk wapenfeit. Doelen voor groene energie en besparing liggen daarin vast. “Natuurlijk, er moet veel meer gebeuren. Maar het glas is voor mij half vol”. (…)’
Over het Akkoord van Parijs
‘(…) Na de juichstemming over het Parijse klimaatakkoord is nu de vraag: voeren landen het pact uit? Borren slaakt een kreet van frustratie. Ze blijft zich er kwaad om maken. Blij wordt ze ook niet van mensen die zeggen: ik wil wat doen tegen klimaatverandering, voor mijn kleinkinderen. “Dan doe je net of we nog tijd hebben om de zaak op te lossen. Terwijl de prijs van klimaatverandering nu al wordt betaald door mensen in armoede die kampen met extreme droogte of zeespiegelstijging.” (…)’

Bronnen
Trouw, 26 juli 2016: Greenpeace wil verbod op kolenstroom (via Blendle)
Trouw, 26 juli 2016: Strijder met het hart op de tong (via Blendle)
Foto’s: Greenpeace

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.