Vandaag: Groen Rechts met GroenLinks?

Vandaag: Groen Rechts met GroenLinks?

23 maart 2017De Volkskrant is er heel bondig over: bij de besprekingen in Den Haag draait alles maar om één vraag: ‘Welke partij helpt VVD, CDA en D66 aan een meerderheid in beide Kamers? GroenLinks of de ChristenUnie?’. Anders gezegd: wordt het Groen Rechts met of zonder GroenLinks?  Vandaag zitten de leiders van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks rond de tafel.

We zetten wat meningen/commentaren op een rij.

Trouw: D66 wil wel, VVD en CDA blijven aarzelen
‘(…) De leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zitten vandaag samen aan tafel. Verkenner Edith Schippers heeft het gesprek geregeld; ze voert de druk op. Mark Rutte, Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Jesse Klaver moeten elkaar maar eens diep in de ogen kijken. Willen ze echt samen proberen een kabinet te vormen en zijn ze bereid om daarvoor concessies te doen? Vandaag gaat het om de politieke wil, om de graad van haalbaarbeid. Kan de verkenning worden afgesloten om over te gaan tot formatie-onderhandelingen?
D66 is fan van de samenwerking tussen de vier partijen, maar VVD en CDA blijven aarzelen, al zijn ook zij bereid tot een ‘serieus gesprek’ met GroenLinks. Voor de VVD ligt samenwerken met GroenLinks, bijvoorbeeld over immigratie, zeer gevoelig. Ook GroenLinks-voorman Klaver zei deze week dat de tegenstellingen groot zijn. Waar GroenLinks wil investeren in milieumaatregelen en duurzame energie, ziet de VVD graag meer ruimte voor de auto en het bedrijfsleven. (…)’
(Trouw, 23 maart 2017: Kunnen VVD en GroenLinks genoeg water bij de wijn doen? – via Blendle)

Louise O. Fresco: ‘Zonder expliciete maatregelen voor duurzaamheid geen duurzaam kabinet’
‘(…) GroenLinks heeft het bedrijfsleven nodig, want duurzame producten worden niet door de overheid gemaakt, noch door milieuorganisaties. Delen van het bedrijfsleven zijn al verder dan menigeen denkt. De overheid maakt wetten en schept voorwaarden voor economische vernieuwing door te investeren in innovatie. Door dat alles expliciet te maken kan de partij het imago van leuke groene dingen voor linkse mensen corrigeren. Voor de VVD is duurzaamheid een voorwaarde om de indruk te verzachten dat de partij er alleen is voor de rijken en de winst van bedrijven. Groen betekent hoe dan ook nadenken over het ingrijpend vergroenen van het belastingstelsel. (…)’
(NRC, 22 maart 2017: GroenLinks heeft VVD en bedrijfsleven nodig -via Blendle)

Hoogleraar Leroy: ‘VVD en GroenLinks hebben beide deels gelijk’
‘(…) Hoogleraar milieu en beleid Pieter Leroy vat het zo samen: groen rechts is ervan overtuigd dat het milieuprobleem door een beter georganiseerde vrije markt door diezelfde markt zal worden opgelost en dat economische groei prima valt te combineren met milieuvriendelijkheid. Groen links vindt het falen van de markt zodanig dat de overheid bedrijven moet dwingen milieuvriendelijker te worden. Beide hebben deels gelijk, stelt hoogleraar Leroy, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Je kunt met energiebesparing, nieuwe technologieën en marktimpulsen veel verbeteren.” Volgens Leroy kan niet alles via de markt worden opgelost. „Als je het over energietransitie hebt, heb je een sturende overheid nodig.” Hij wijst er op dat Nederland al achterliep en in 2015 afspraken heeft gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs waardoor ons land het risico loopt nog verder achterop te raken. Het verbaasde hem dat het geen rol speelde in de campagne. (…)’
(Leeuwarder Courant, 22 maart 2017: Groen rechts versus groen links -via Blendle)

Groen Rechts versus GroenLinks
(Leeuwarder Courant, 22 maart 2017: Groen rechts versus groen links -via Blendle)

Trouw: Liberale jongeren best gecharmeerd van klimaataanpak Jesse Klaver
‘(…) De jongerenorganisatie van de VVD ziet het best zitten om te gaan regeren met GroenLinks, de partij met wie VVD, CDA en D66 vandaag verder praten. Het CDJA, de jongeren van het CDA, geeft juist de voorkeur aan een coalitie met de ChristenUnie. De ChristenUnie en GroenLinks hebben beide veel ambitie met duurzaamheid, analyseren de voorzitters Rutger de Ridder (JOVD) en Ard Warnink (CDJA). Het verschil zit hem er volgens de JOVD in, dat GroenLinks niet zomaar wat wil bijsturen, maar het systeem ingrijpend wil veranderen door vele miljarden te investeren in milieumaatregelen. “Dat is interessanter, GroenLinks voegt ideologisch meer toe dan de ChristenUnie”, zegt De Ridder, die er wel bij zegt dat de politiek ‘de tijd moet nemen’ voor die forse verbouwing ten behoeve van het klimaat. (…)’
(Trouw, 23 maart 2017: Liberale jongeren best gecharmeerd van klimaataanpak Jesse Klaver -via Blendle)

AD: Sluiting kolencentrales moet geen politiek fetisjisme worden
Commentaar AD: ‘(…) Weliswaar zijn de meest vervuilende kolencentrales al dicht, maar de vijf resterende kolencentrales blijven waarschijnlijk tot 2030 elektriciteit produceren. Onder andere D66 en GroenLinks, die allebei aanspraak maken op deelname aan een nieuw kabinet, vinden dat veel te lang duren. Inderdaad zijn kolen een sterk vervuilende brandstof. Kolencentrales stoten miljoenen tonnen aan CO2 uit, naast grote hoeveelheden fijnstof. Maar de Nederlandse centrales zijn volgens onderzoekers relatief schoner dan buitenlandse centrales. Wanneer we onze centrales te snel sluiten en we nog geen alternatieve energiebronnen hebben voor onze huizen of bedrijven, zullen we meer energie uit het buitenland moeten halen. Dat levert per saldo dus geen milieuwinst op. Dat partijen streven naar zo snel mogelijke sluiting van kolencentrales is prima, maar het moet geen politiek fetisjisme worden om de achterban te laten zien hoe groen ze zijn. Belangrijker is dat een nieuw kabinet de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen stimuleert. Dat is uiteindelijk veel beter voor iedereen. (…)’
(AD, 22 maart 2017: Kolen – via Blendle)

PZC: Sluiting kerncentrale opschorten in ruil voor sluiting kolencentrales?
Commentaar PZC: ‘(…) GroenLinks kan niet aan haar achterban uitleggen dat Borssele onbespreekbaar blijft. De kerncentrale werd ongemoeid gelaten. Een kerncentrale, ook al is die met de huidige energieprijzen verliesgevend, is immers CO2-neutraal. Bovendien wil Zeeland de 500 banen bij EPZ behouden. Wel staat de kerncentrale die sinds 2015 verlies draait, steeds meer ter discussie. GroenLinks zegt al een tijd: sluiten dus die tent. Aan directe sluiting van de kerncentrale hangt wel een prijskaartje. Dat kost de Staat 1 tot 1,3 miljard euro, onder meer door het ontbinden van langlopende contracten. De rijksoverheid is tot compensatie verplicht op grond van een in 2006 gesloten convenant met de aandeelhouders. Interessant is hoe GroenLinks zich zal opstellen, want D66 en CDA willen dat het Rijk Zeeland juist financieel helpt met de kerncentrale. Versnelde sluiting van kolencentrales ligt eerder voor de hand, want daarmee verminder je tenslotte de CO2-uitstoot. (…)’
(PZC, 22 maart 2017: Kerncentrale kijkt naar GroenLinks -via Blendle)

Foto’s GroenLinks en VVD

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.