Jean-Pierre Jans / Enexis

Groene waterstof mogelijk alternatief voor verzwaring elektriciteitsnetten

Groene –met energie uit hernieuwbare bronnen geproduceerde– waterstof kan in de toekomst een geschikt en rendabel alternatief vormen voor de verzwaring van de elektriciteitsnetten. Dat blijkt uit het onderzoek dat TNO en DNV GL in opdracht van Enpuls hebben uitgevoerd.

Het voorkomen van onnodige netverzwaringen is voor netbeheerders interessant omdat daarmee de energievoorziening betaalbaar blijft. Het onderzoek is één van de meest uitgebreide studies naar de economische haalbaarheid van elektrolyse in Nederland.

Vandaag is het produceren van groene waterstof en het daarmee voorkomen van overbelasting van het alleen in uitzonderlijke situaties een economisch rendabele optie. Zo moeten er lokaal voldoende afnemers van waterstof voorhanden zijn en dienen zij bereid te zijn er (extra) voor te betalen. Daarnaast moeten de elektriciteitsprijzen voldoende laag zijn en kan de netbeheerder met (waterstofproductie via) elektrolyse alleen in specifieke gevallen netverzwaring voorkomen.

In de toekomst zal het aantal situaties waarin de businesscase rendabel wordt groter zijn, wijst de studie uit. Door de energietransitie wordt er meer elektriciteit gebruikt en opgewekt. Dit betekent een zwaardere belasting van de bestaande elektriciteitsnetten, wat kan leiden tot overbelasting. Het in de grond leggen van dikkere kabels–netverzwaring– kan dit probleem ondervangen worden, maar is zeer kostbaar en kost vaak veel tijd.

Enpuls, een onderdeel van netbeheerder Enexis, heeft het onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in mogelijke businessmodellen waarin waterstofproductie uit elektrolyse rendabel zou kunnen zijn en tevens een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van onnodige maatschappelijke investeringen in dikkere elektriciteitskabels. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden die netbeheerders hebben om dit te stimuleren. Daarvoor zijn vier case studies opgezet, die samen een representatief beeld geven van de haalbaarheid van het inzetten van waterstof uit elektrolyse voor maatschappelijk verantwoord netbeheer. Een waterstofproducent zou de landelijke netbeheerder bijvoorbeeld aanvullende flexibiliteitsdiensten bieden. Elektrolysers met een regelbaar vermogen groter dan 1 megawatt kunnen daarbij worden ingezet voor balancering van netfrequentie, als regel- en reservevermogen of als noodvermogen voor het hoogspanningssysteem.

Wetgeving nog ontoereikend

De netbeheerder kan verschillende maatregelen treffen om een waterstofproducent tegemoet te komen. Hierbij valt te denken aan het verlenen van korting op de aansluiting en/of transportkosten van elektriciteit of door afspraken te maken over een afnamegarantie voor de geproduceerde waterstof. Echter passen dergelijke maatregelen op dit moment slechts deels binnen de wet- en regelgeving. Wanneer in de toekomst deze wet- en regelgeving aangepast wordt, er meer netverzwaringsvraagstukken aandienen door meer duurzame opwek, de vraag naar waterstof toeneemt of elektrolysers goedkoper worden neemt het aantal situaties waarin de businesscase rendabel wordt toe.

Praktijk cases nodig om van te leren

Maar om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en de benodigde randvoorwaarden van de productie van groene waterstof om netverzwaringen te kunnen voorkomen, moet er meer ervaring opgedaan worden met praktijkcases. De overheid zou bepaalde demonstratie- en pilotprojecten moeten stimuleren –zoals pilots bij industriële locaties waar vraag naar waterstof is en waterstoftankstations in de buurt zijn. Door dergelijke pilots uit te voeren bij nieuwe grootschalige wind- en zonneparken, kan wind, zon, waterstof, netbeheer en flexibiliteit slim gecombineerd worden.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Groene waterstof mogelijk alternatief voor verzwaring elektriciteitsnetten”

Pat Rick|05.12.18|18:02

Wellicht kunnen brandstofcellen worden gekoppeld om in korte tijd veel stroom te genereren voor bijvoorbeeld laadpalen op bedrijventerreinen.

In België zien we dat het hebben van reservecapaciteit best belangrijk kan zijn.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.