Demonstratie in Maastricht tegen Belgische kerncentrales

Demonstratie in Maastricht tegen Belgische kerncentrales

23 mei 2016 – GroenLinks eist, samen met zusterpartijen uit Duitsland, Frankrijk en België, inspraak in de beslissingen over de veiligheid van de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel. Die eis werd gisteren onderstreept tijdens een demonstratie in Maastricht, waaraan 1500 mensen deelnamen.

Uit het persbericht van GroenLinks
‘(…) Geef buurlanden inspraak in besluitvorming over veiligheidseisen voor kerncentrales die dicht bij de grens liggen (tot 100 kilometer). Dat voorstel doen politici van GroenLinks, Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland), Europe Écologie Les Verts (Frankrijk) en Groen en Ecolo (België). Op die manier kan de veiligheid in de grensstreken vergroot worden.
De kerncentrales van Doel en Tihange zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Door aanhoudende problemen en scheurtjes in de reactorvaten zijn de zorgen over de veiligheid flink toegenomen. GroenLinks pleit al jaren voor het sluiten van kerncentrales en wil volle inzet op energiebesparing en schone energie. Tot die tijd moet de veiligheid optimaal geregeld zijn.

Vanuit Nederland
Initiatiefnemer Liesbeth van Tongeren: ‘Keer op keer lezen we in het nieuws over problemen bij de Belgische kerncentrales. Deze reactoren staan net over de grens. De kans op een kernramp is klein, maar als het fout gaat trekt de radioactieve wolk zich niets aan van landsgrenzen. GroenLinks wil natuurlijk de kerncentrales dicht hebben, maar tot die tijd: geef ook buurlanden invloed als het gaat om de veiligheid van inwoners van grensstreken.’

Vanuit België (Vlaanderen)
Groen-parlementslid Johan Danen: “Nu al is men wettelijk verplicht de buurlanden te consulteren (verdrag van ESPOO), maar wij willen verder gaan. Ook bij calamiteiten of andere gebeurtenissen die tot ongerustheid strekken willen we buurlanden het recht geven op inspraak in de veiligheidsbeoordeling. Als het op veiligheid aankomt, mogen we geen enkele toegeving doen.”

Vanuit Duitsland
Sylvia Kotting-Uhl, de woordvoerder nucleair beleid van Bündnis 90/Die Grünen: “Zo lang Euratom niet vervangen is door een verdrag dat up-to-date is wil ik dat EU-lidstaten zich inzetten voor een hervorming van het Euratom-verdrag naar een stop op het sponsoren van nucleair beleid en invoering van inspraakrecht voor de veiligheidseisen voor kerncentrales die dicht bij de grens staan. Onze overheden zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de bevolking tegen nucleaire straling.”

Vanuit Frankrijk
Nationaal secretaris van Europe Écologie Les Verts David Cormand: “Net als dat de Duitsers en Luxemburgers die Frankrijk vragen de vervallen kerncentrale van Cattenom te sluiten, roepen de Franse Groenen België op om de kerncentrales van Doel en Tihange dicht te doen. Om dezelfde redenen: de radioactieve wolk kent geen landsgrenzen. Het uitfaseren van nucleaire energie in België, waar al rekening mee is gehouden in de Belgische wet, moet niet worden vertraagd. Hoe meer onze buren stoppen met kernenergie, hoe meer Frankrijk haar energiebeleid moet herzien. Alstublieft, laat ons zien hoe het moet!”

Vanuit België (Wallonië)
Muriel Gerkens, parlementslid voor Ecolo: “Kerncentrales vormen een reëel gevaar voor de burgers van België en de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Als ecologen willen we ze sluiten. Ze vormen een gevaar voor mens en milieu. Plus: ze zijn totaal overbodig om onze energiebehoeften te behalen. Wij willen een echte energieomslag en een Europese coöperatie die de energietoevoer beheert. Daarom streven we naar een Europese Energie-unie.” (…)’

160523-DemoMaastricht2

Demonstratie in Maastricht
Zondagmiddag was er in Maastricht een internationale demonstratie ‘Stop Tihange en Doel’.
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) was één van de sprekers.
Uit een bericht van 1Limburg
‘(…) Ongeveer 1500 demonstranten uit Nederland, Duitsland en België liepen in de stromende regen van Plein 1992 naar de Markt. (…) De demonstratie was een initiatief van Milieufront Eijsden en GroenLinks Maastricht, maar werd ondersteund door tal van politieke partijen en natuur- en milieuorganisaties uit de Euregio. De demonstranten maken zich zorgen over de veiligheid en eisen de sluiting van Tihange, maar liefst ook van Doel en andere kerncentrales. (…)’

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) De demonstranten werden onder meer toegesproken door Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Zij sprak over het belang van Euregionale samenwerking en inspraak.  Ze vindt het onjuist dat landen kerncentrales aan de grenzen bouwen zonder dat mensen aan de andere kant van de grens inspraak hebben. Bijvoorbeeld over het langer open houden van verouderde centrales, zoals nu in Tihange aan de orde is.
Opvallend was de aanwezigheid van Japanse media, die verslag deden van de actie. In Japan bestaat hiervoor belangstelling wegens de kernramp in Fukushima. (…)’

Bronnen
GroenLinks, persbericht, 22 mei 2016: Groenen eisen inspraak kerncentrales bij de grens
1Limburg, 22 mei 2016: Actievoerders de straat op tegen kerncentrale Tihange
De Morgen, 22 mei 2016: Ruim duizend betogers in Maastricht tegen Belgische kerncentrales

Foto’s demonstratie: Twitter
Onderste foto: still uit reportage NOS

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.