GroenLinks: ‘Sta geen nieuwe boringen meer toe’

GroenLinks: ‘Sta geen nieuwe boringen meer toe’

20 mei 2016 – Het Tweede Kamerlid Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) heeft gisteren voorgesteld voorlopig geen nieuwe boringen naar olie en gas toe te staan in afwachting van de maatregelen in het Nederlandse klimaat- en energiebeleid.

GroenLinks vroeg de PvdA zich bij het verzoek om een voorlopige stop op nieuwe boringen aan te sluiten, maar de PvdA vond zo’n stop ‘niet realistisch’.

160520-VanTongeren
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): ‘Tijdelijke boorstop’

Uit het verslag van het Kamerdebat van gisteravond
‘(…) Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks): ‘Om de doelen van het klimaatakkoord te halen moet een flink gedeelte van de bekende olie-, gas- en kolenvoorraad wereldwijd onder de grond blijven. De afgelopen weken protesteerden burgers wereldwijd tegen extra winningen van fossiele brandstoffen onder de titel “keep it under the ground”. (…) Is het niet terecht dat er in Nederland een stop op nieuwe boringen komt totdat duidelijk is wat het Nederlandse individuele plan is en of daar wel of niet extra fossiele winningen bij passen? (…)
[En tegen de heer Vos:]Hoe kijkt de PvdA aan tegen een tijdelijke stop op nieuwe boringen, waardoor we niet per nieuwe boring grootschalig actie hoeven te voeren? We wachten dan in ieder geval tot de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is.’
De heer Jan Vos (PvdA): ‘Als het gaat om de bescherming van natuurgebieden, zoals de Waddenzee, vindt u mij aan uw zijde. De winning van fossiele energie aldaar zullen wij zo veel mogelijk blokkeren. Maar helaas denk ik niet dat uw voorstel om nu maar overal te stoppen met het winnen van of boren naar olie en gas, realistisch is.’
Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks): ‘Hoe kijkt de heer Vos dan aan tegen het feit dat we zeker ruim over die 2°C heen zullen gaan als we alle wereldwijd bekende reserves van olie en gas aanboren? (…) Het gaat mij om het stilleggen van nieuwe boringen naar olie en gas, dus niet van de bestaande. Als wij niet bereid zijn om in ieder geval even een pas op de plaats te maken, hoe kunnen wij andere landen dan vragen om niet naar hun olie- en gasreserves te boren?’ (…)

Staatssecretaris Dijksma: ‘Mevrouw Van Tongeren heeft nog een vraag gesteld over de stop op boringen. Er is goede regelgeving omtrent de gasvelden. We zijn in de afgelopen jaren al tot een halvering van de gaswinning gekomen. De heer Vos gaf dat al aan. Dat is dus echt immens geweest. Er loopt nu een energiedialoog met de samenleving over de benodigde transitie. Ik wil op dit punt vanavond niet vooruitlopen op nieuwe plannen; dat lijkt mij niet goed.’ (…)’

Liesbeth van Tongeren diende een motie in, samen met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren):

‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het akkoord van Parijs Nederland verplicht om een nationaal plan te maken voor het halen van de doelstellingen uit dit klimaatakkoord;
overwegende dat het halen van deze doelstellingen vergt dat wereldwijd niet alle gas- en olievoorraden gewonnen worden;
verzoekt de regering om geen nieuwe boringen naar olie en gas toe te staan in de Waddenzee totdat duidelijk is of dit past binnen het nationale plan,
en gaat over tot de orde van de dag. (…)’
Over de motie wordt later gestemd

Bronnen
Tweede Kamer, 19 mei 2016: Verslag plenaire vergadering over Uitkomsten Klimaatttop Parijs
Foto boring: Shell
Foto Van Tongeren: GroenLinks

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.