Groningen: ‘Excuses van Shell niet genoeg’ – ‘Houding Tweede Kamer misleidend’

9 september 2016Het Dagblad van het Noorden opent vandaag de krant met de kop ‘Excuses van Shell niet genoeg’. De hoorzitting gisteren in de Tweede Kamer over de gaswinning maakte volgens de krant duidelijk dat ‘er nog veel moet worden gedaan om het vertrouwen in Groningen terug te winnen’. De krant noemt de houding van de Tweede Kamer ‘misleidend’.

Het Dagblad van het Noorden maakt in zijn verslag over de hoorzitting (‘rondetafelgesprek’) duidelijk dat er nog wel wat af te dingen valt op de waarde van het ‘sorry’ van Shell-baas Marjan van Loon.

Uit het verslag van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Hoewel Van Loon zegt dat Shell garant staat voor de schade in Groningen, laat ze ook weten dat het bedrijf niet zo veel met schadeherstel heeft te maken, daarvoor is de NAM. Nadrukkelijk wees ze er ook op dat het grootste deel van de inkomsten van de gaswinning naar de staat gaat, terwijl die maar 64 procent van de kosten voor herstel en versterking betaalt. Van Loon zegt dat de gaswinning in Groningen de komende jaren onvermijdelijk is. „Als we het veld uitzetten, hebben we een probleem. We kunnen dat gas niet missen.”
NAM-directeur Gerald Schotman liet weten dat zijn bedrijf de komende maanden met de andere partijen wil nadenken over hoe de NAM verder van het deels vastgelopen schadeherstel af kan worden geplaatst. Maar wel zo dat geen sprake is van een ‘blanco cheque’. (…)’

‘Wat heb je eraan? Helemaal niks’
Het wantrouwen van de krant jegens Shell, NAM én Den Haag wordt erg duidelijk in het redactioneel commentaar van de krant.
‘(…) De directeur van Shell heeft excuses aangeboden voor de schade die de gaswinning in Groningen heeft aangericht. (…) Wat heb je eraan? Helemaal niks.
Voor de Kamercommissie die over het gas gaat, deed verzameld Groningen uit de doeken wat er moet gebeuren. In heldere taal: besluiten de gaswinning te stoppen of te verminderen tot een niveau dat de Groningers zelf vertrouwen. De NAM buitenspel zetten bij de bepaling van de schade en de vergoeding. En tempo maken bij het woningherstel.
Van de Tweede Kamer valt niets te verwachten. De leden die het gisteren aanhoorden, weten alles al. Toch stelden ze vragen, met als gevolg dat het meteen ging over contouren, transparantie, het gasgebouw en ander ongerief. Het doet er allemaal niet toe. Dat zijn niet de dingen waar het om draait.

Het misleidende is de houding van de Kamerleden zelf. Alsof de Tweede Kamer boven de partijen staat en nu een wijs oordeel moet vellen over wat de NAM, de Shell of de minister dient te besluiten – en dan maar hopen dat die doen wat de Kamer zegt. Het is een houding van: wat erg voor jullie, maar ja. Wij kunnen ook niet meer doen dan we doen.

De Kamerleden staan niet boven de partijen. Ze zijn zelf partij. Zij vormen het hoogste bestuursorgaan van het land, dat de minister zijn wil kan opleggen. En de minister is niet de trekpop van de NAM of Shell en Exxon. Hij kan de gaswinning stoppen en de schadevergoeding bij wet garanderen.

De verkiezingen komen er aan. Deze Kamerleden nemen geen besluit meer dat een gat in de rijksbegroting zou slaan. Heel Den Haag is aan het gas verslaafd. Daarom houden ze de minister en daarmee zichzelf de hand boven het hoofd. Het is wachten op de eerste die zegt: we draaien de kraan dicht, desnoods helemaal. En we leggen het herstel domweg op. Omdat we recht moeten doen. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 9 september 2016: Excuses van Shell niet genoeg  (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, redactioneel commentaar, 9 september 2016: Zoveelste bedrijf (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.