Groningen gaat energiebesparing bij grootverbruikers afdwingen

Groningen gaat energiebesparing bij grootverbruikers afdwingen

15 februari 2016Bedrijven in de provincie Groningen die veel energie gebruiken moeten op straffe van een dwangsom aan energiebesparing gaan doen. Groningen wil zo ernst maken met de uitvoering van de  wet Milieubeheer. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks): ‘Maar toch liever stimuleren, dan boetes opleggen.’ 

Handhaving besparingsplicht
De wet Milieubeheer schrijft nu al voor dat grootverbruikende  bedrijven alle investeringen in energiebesparing moeten doen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. In de praktijk komt daar te weinig van terecht, onder andere omdat energiebesparing niet tot de kerntaken van een bedrijf hoort.
In het Energietransitieprogramma 2016-2019 dat de provincie afgelopen vrijdag presenteerde, kondigt de provincie aan dat er serieus werk gemaakt zal gaan worden van de handhaving. ‘We willen met en via gemeenten beter gaan handhaven.’ De capaciteit van de handhaving zal zo nodig worden uitgebreid.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) tegen het Dagblad van het Noorden
‘(…) „Het is niet zo dat wij bedrijven en instellingen het vel over de oren halen. We willen ze stimuleren en echt niet direct boetes opleggen. Dat doen we door samen een energiescan te maken. Waar liggen mogelijkheden voor besparing en hoe snel kunnen maatregelen worden terugverdiend?” (…) Homan gaat er vanuit dat de komende twee jaar minimaal vijf grote bedrijven in de Eemsdelta stevige energiemaatregelen treffen. (…)’

Ondersteunend Energiefonds
Maar er komt binnen enkele maanden ook een Energiefonds Groningen, een revolverend fonds (met € 10 mln in kas) dat ondersteunend zal zijn voor ‘energiebesparingsinvesteringen van bedrijven en om investeringen in duurzame energieopwekking, zoals vergisters, geothermie, warmtenetten en zonneweides’.

Gronings energieverbruik in cijfers
Het energiegebruik van de provincie Groningen is bijna 137.000 TJ (100 PJ). Dat is 4,2% van het landelijk totaal.
Bedrijven en instellingen nemen daarvan 80% voor hun rekening (inclusief de energiesector).
Veel grootverbruikers zitten in het Eemsgebied: de helft van het energiegebruik bij bedrijven vindt daar plaats.
Schermafdruk 2016-02-14 10.34.41

Besparingsdoelstellingen
Wat wil de provincie Groningen in zeven jaar bereiken? In ronde getallen: van 100 PJ naar 90 PJ aan energiegebruik voor de hele provincie. Het transitieprogramma van Groningen moet leien tot 1,5% energiebesparing per jaar.
Wat dat per sector betekent is af te lezen aan onderstaande grafiek. De linkerkolom is de situatie nu, de middelste kolom de situatie in 2020 bij ongewijzigd beleid en de rechter kolom de doelstelling voor 2020.

Schermafdruk 2016-02-14 10.42.22

(Bij ongewijzigd beleid zal de economische groei voor een toename van 1% per jaar zorgen.)

Bronnen
Provincie Groningen, 12 februari 2016: Provincie presenteert programma Energietransitie 2016-2019
Rapport: Vol ambitie op weg naar transitie. Programma Energietransitie 2016-2019 (pdf, 63 pag.)
Dagblad van het Noorden, 13 februari 2016: Energieslurpers moeten investeren (via Blendle)

Zie ook
FluxEnergie, 13 februari 2016: Provincie Groningen presenteert programma Energietransitie 2016-2019
Foto: Klesch aluminium (foto Aldel)
Inzet: still uit video Urgenda

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.