Groningen onderzoekt mogelijkheid stadswindmolens

30 juni 2015 – De stad Groningen onderzoekt of het plaatsen van kleine windmolens in de stad mogelijk is. ‘Een nog onbenutte bron van duurzame energie in de stedelijke omgeving.’ 

Uit een bericht van Ensoc
(Beleidsmedewerker Chris Munneke over het project ‘Stadswind’): ‘Hoewel de kracht van windenergie dus zit in de schaalvergroting, gaat het niet lukken om grote turbines in stedelijke omgeving te plaatsen. Dit staat de provincie niet toe en bovendien zal hiervoor nooit de draagvlak bij omwonenden gevonden worden. Daarom wil ik inzetten op kleine windturbines.’ Volgens Munneke zijn de stedelijke windturbines een nog onbenutte bron van duurzame energieproductie in stedelijke omgeving. Hij wil ervoor zorgen dat de aanvraagprocedures worden versoepeld, zodat de toepassing sneller van de grond komt.
Munneke mikt voor toepassing van de kleine windturbines op bedrijven, kantoren en overheden. ‘Bedrijventerreinen, dijklichamen en rotondes zijn potentieel interessante locaties om een stedelijke turbine te plaatsen. Door de hoge kosten en lage opbrengsten zijn deze turbines op dit moment nog weinig interessant voor potentiële investeerders. Zonnepanelen renderen een stuk beter. Ik wil urban turbines als aanvulling op zonnepanelen en daarom de beperkende randvoorwaarden wegnemen door te pleiten voor een aanpassing van het Provinciale Omgevingsplan door de limiet voor de masthoogte van 15 naar 25 meter te stellen. Hoe hoger, hoe beter het rendement.’ (…)
‘Project Stadswind is nog in opstartende fase. We zijn nog aan het verkennen hoe haalbaar het een en ander is, en of de provincie mee wil werken aan dit initiatief. We willen eerst in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een gedetailleerde windatlas te maken.’

 

Bronnen
Ensoc, 25 juni 2015: Groningen onderzoekt windturbines in de stad

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.