Groningen: Open Innovation Centre voor duurzame energie

Groningen: Open Innovation Centre voor duurzame energie

11 september 2015 – Groningen krijgt een Open Innovation Centre voor duurzame energie. Het wil de energietransitie ondersteunen. In Nederland, maar ook op Europese schaal.

Het Open Innovation Centre is een initiatief van TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Energy Academy Europe (EAE). Het Open Innovation Centre wordt gehuisvest bij de Rijksuniversiteit Groningen, in het nog nieuw te openen gebouw van de Energy Academy Europe. De startdatum is nog niet bekend.

Uit een persbericht van de Energy Academy Europa (EAE)
‘(…) TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE) bundelen hun krachten om met interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s de overgang naar een duurzame energiehuishouding in Nederland en Europa een grote stap vooruit te brengen. Het Open Innovation Centre zorgt ervoor dat vraagstukken rondom energietransitie op integrale manier worden benaderd; technologisch, systeemgericht, implementatie, economie en duurzaamheid. (…)
Aanleiding voor het Open Innovation Centre is de toenemende complexiteit die de noodzakelijke veranderingen in het energiesysteem met zich meebrengt op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en wereldwijd niveau. Deze toenemende complexiteit legt een grote druk op het vermogen van zowel de overheden als de industrie om te anticiperen op technologische ontwikkelingen, innovaties, veranderingen in maatschappij, in de markt en in beleidskaders. De effecten van strategische-, beleids- en investeringsbeslissingen worden steeds moeilijker te overzien en te voorspellen. Het Open Innovation Centre adresseert in haar programma in brede zin de relevante strategische uitdagingen waar overheden en het bedrijfsleven mee te maken hebben tijdens de transitie. Door het energiesysteem in zijn geheel te beschouwen en kennis uit diverse disciplines, methoden en analysetools (zoals databases en energiemodellen) te combineren en verder te ontwikkelen, willen de EAE, TNO en ECN hierin een wezenlijk nieuwe aanpak volgen. In het centrum wordt een zeer interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap bijeengebracht in een mix van toegepast en wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt onder andere door een diverse groep promovendi die vanuit verschillende disciplines worden begeleid. De programmering en invulling van het onderzoek wordt in nauwe samenspraak met de participerende energiesector en andere relevante stakeholders opgezet; dat is een ander uniek element van het “open innovatiemodel”. (…) Toponderzoek wordt in het Open Innovation Centre gekoppeld aan concrete cases vanuit het bedrijfsleven. (…)’

HandtekOpenInnovationCentre
Ondertekening oprichting Open Innovation Centre. V.l.n.r. Robert Kleiburg (ECN), André Faaij (Energy Academy Europe), Bert Wiersema (Energy Academy Europe) en René Hooiveld (TNO).

Bronnen
Energy Academy Europa, 10 september 2015: TNO, ECN en EAE bundelen krachten voor energieonderzoek van morgen
Energy Valley, 10 september 2015: Open Innovation Centre: naar een duurzame energievoorziening
I
llustratie en foto: Energy Academy Europe

Onderwerpen: , , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.