Groningen wil extra geld voor aardbevingsgebied

Kamerdebat waardedaling woningen gaat ook over ‘btw-truc’ NAM

12 april 2016 In de komende voorjaarsnota moet extra geld beschikbaar komen voor schadeherstel en publieke voorzieningen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat schrijven de provincie Groningen en twaalf Groningse gemeenten in een open brief aan het kabinet.

De Nationale Coördinator Groningen (NCG) heeft de extra financiële middelen nodig om zijn meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen uit te voeren, stellen de briefschrijvers. Niet alleen de huizen moeten worden hersteld, maar ook het vertrouwen en de leefbaarheid in het aardbevingsgebied. De uitvoering van het meerjarenplan is een nationale verantwoordelijkheid, aldus de schrijvers, maar er bestaat scepsis ‘over de daadwerkelijke bereidheid van de NAM en de rijksoverheid om in oplossing van de problemen te investeren.’ De brief pleit ervoor dat het kabinet in de voorjaarsnota extra geld beschikbaar stelt voor Groningen. Hoeveel extra geld nodig is, is nog niet bekend, aldus RTV Noord.

De open brief van de provincie Groningen en twaalf gemeenten aan het kabinet
‘(…) Geachte Kabinet,

Namens de inwoners van Groningen roepen wij u in gezamenlijkheid op in de komende voorjaarsnota extra financiële middelen beschikbaar te stellen om Groningen weer perspectief te geven. Wij vinden dit een nationale verantwoordelijkheid waaraan u zich verplicht heeft. Voldoende financiële middelen en instrumenten zijn naar onze opvatting een absolute voorwaarde om de Nationaal Coördinator Groningen (verder NCG) van voldoende slagkracht te voorzien en om gezamenlijk via uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen te werken aan herstel van geschonden vertrouwen.

Uitvoering Meerjarenprogramma
In december 2015 is meerjarenprogramma vastgesteld. Daarin staat de veiligheid centraal maar wordt tegelijk voorgesorteerd op de toekomst van het gebied. Herstel van schade en versterken van woningen gaan daarom hand in hand met verduurzamen en levensloopbestendig maken. Publieke voorzieningen zoals onderwijs en zorg, versterken en/of vernieuwen wij met een blik op de toekomst.
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het programma. Bijeenkomsten waarop wij, samen met de NCG, de uitvoeringsplannen presenteren maken duidelijk dat er grote belangstelling en betrokkenheid is bij het MJP, maar ook dat er veel scepsis is over de daadwerkelijke bereidheid van de NAM en de rijksoverheid om in oplossing van de problemen te investeren. Er bestaat geen vanzelfsprekend vertrouwen in het welslagen van de plannen. Het is onze overtuiging dat dit vertrouwen alleen kan worden opgebouwd door consequent uitvoering te geven aan het programma en daarmee herkenbare resultaten te boeken. Dit geldt voor alle beleidsterreinen, van schadeherstel en versterking, parallelle programma’s van verduurzaming en levensloop bestendig maken van woningen en bijvoorbeeld sectorale plannen voor onderwijs en zorg. Met andere woorden op het individuele huisadres én in het publieke domein. Ook noemen wij de continuering van de regeling waardevermeerdering, waarover de Tweede Kamer twee moties aangenomen heeft.

Financiële middelen
In het nationaal bestuurlijk overleg in december 2015 is de noodzaak van extra financiële middelen om de NCG in staat te stellen om in goede samenwerking met ons en met de inwoners tot een vertrouwenwekkende uitvoering van het meerjarenprogramma uitgebreid met u aan de orde geweest.
U stelt in uw brief van 18 december 2015 vast dat er aanvullende middelen nodig kunnen zijn om daar waar de bestaande budgetten voor versterking, leefbaarheid en kansrijk Groningen binnen de eerder vastgestelde middelen uit het bestuursakkoord en de betreffende begrotingen van overheden en instellingen tekort schieten, toch toekomst bestendig te investeren. U heeft daarom de NCG gevraagd inzichtelijk te maken wat de omvang is van deze eventueel benodigde middelen.

Afsluiting
Voldoende financiële middelen en instrumenten zijn naar onze opvatting een absolute voorwaarde om de NCG van voldoende slagkracht te voorzien én om gezamenlijk via uitvoering van het meerjarenprogramma te werken aan herstel van geschonden vertrouwen. Wij rekenen er nu op dat u uw verantwoordelijkheid neemt om ons gezamenlijk in staat te stellen om met de uitvoering van Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen tot een nieuwe balans van lusten en lasten te komen.

Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer, Winsum en provincie Groningen (…)’

Bronnen
Open brief van de provincie Groningen en twaalf gemeenten aan het kabinet (11 april 2016)
RTV Noord, 11 april 2016: Open brief aan kabinet: extra geld nodig voor aanpak aardbevingsproblematiek

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.