Groningen wil gas vervangen door wind en waterstof

Offshore windmolens braken woensdag een Europees record

De provincie Groningen wil dat de Minister van Economische Zaken veel meer windparken boven de Wadden mogelijk maakt. Volgens het rapport ‘Offshore wind boven de Wadden’ van de provincie draagt dat bij aan een toekomst zonder aardgas en een CO2-arme energievoorziening, en bovendien honderden banen opleveren. Door waterstof te gebruiken als opslagmedium, kan de oude gasinfrastructuur opnieuw worden ingezet. Dat denkt hoogleraar Catrinus Jepma aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit het rapport dat onderzoeksbureau BLIX voor de provincie maakte, blijkt dat windenergie boven de Waddeneilanden minimaal 10 gigawatt op kan leveren: ruim 15 keer de hoeveelheid van het Gemini windpark, dat nu één van de grootste offshore windparken ter wereld is. Daarnaast moeten de bouw en het onderhoud van de windparken meer werkgelegenheid creëren. Dit wordt verder versterkt naarmate meer bedrijven zich in de nabije omgeving vestigen om de gegenereerde groene stroom weer af te nemen.

Aardgas vervangen door groene waterstof

Catrinus Jepma, hoogleraar energie en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, denkt dat de Noordzee, nu nog bron van fossiel gas en olie, een hoofdrol zal spelen in de productie van windenergie. “We willen op land niet te veel tegen de molens aankijken”, zei hij eind augustus in het Dagblad van het Noorden, “De Noordzee wordt een groot powerhouse. De parken die er nu staan en in aanbouw zijn hebben een vermogen van ongeveer 15 gigawatt. Dat wordt de komende decennia mogelijk vertienvoudigd.”

Omdat energietransport en langetermijnopslag in gasvorm goedkoper is dan wanneer energie wordt getransporteerd via stroomkabels, zou het logisch zijn om elektriciteit dichtbij de plaats waar de stroom wordt geproduceerd om te zetten in waterstof, denkt Jepma. De oude infrastructuur voor de winning van olie en gas op zee kan dan opnieuw worden ingezet: gasplatforms voor waterstofproductie, voormalige gasvelden voor opslag en leidingen naar de kust voor transport. Als conversie op zee te ingewikkeld blijkt, dan komt die op land, bijvoorbeeld in de buurt van de Eemshaven. Jepma verwacht dan ook dat de kustregio’s waar die waterstof aan land komt heel belangrijk worden.

Tweede gasrevolutie

Sinds Groningen wordt opgeschrikt door aardbevingen zijn veel initiatieven ontstaan om de provincie over te laten schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Nuon, de GasUnie en het Noorse Statoil starten een innovatieproject om een deel van de Magnum-centrale in de Groninger Eemshaven vanaf 2023 over te laten schakelen op waterstof, en de GasUnie schoolt zich om tot power-to-gas kenniscentrum. Daarnaast wordt in verschillende denktanks nagedacht over de rol die de provincie in de energietransitie kan spelen. Zo presenteerde de Denktank Vereniging Groninger Bodem Beweging in 2013 al een plan dat draaide om de productie van groen gas op duurzame elektriciteit.

(tekst loopt door onder de video)

Het is mogelijk om goede kwaliteit groen gas te produceren dat direct kan worden gedistribueerd via het bestaande gasnetwerk, concludeerden de deelnemende onderzoekers. Met hun plan “Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie”, roepen ze op om groen gas te maken dat niet concurreert met de voedselindustrie, zoals veel vormen van biogas. Behalve door zon en wind om te zetten in waterstof, zou dat bijvoorbeeld kunnen door door het toepassen van biogasproductietechniek op basis van rioolslib.

Bronnen:
  • persbericht Provincie Groningen, 5 september 2017, ‘Provincie Groningen wil dat de minister kiest voor windparken boven de Wadden’
  • Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2017, ‘Voorsorteren op de switch naar groen gas’
  • YouTube, Amito Smelik, 23 oktober 2013, ‘De Tweede Gasrevolutie Groningen’

Lees ook:

Foto: Siemens

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.