Groninger Bodem Beweging doet aangifte tegen NAM

Gerard Spong doet namens Groninger Bodem Beweging aangifte tegen NAM

11 september 2015 – Advocaat Gerard Spong heeft namens de Groninger Bodem Beweging aangifte gedaan tegen de NAM wegens ‘het opzettelijk vernielen van huizen en gebouwen, waarbij levensgevaar te duchten is geweest’.

Uit een bericht van de Groninger Bodem Beweging (GBB)
‘(…) De GBB meent dat de NAM de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen. De NAM maakt zich daarmee bij voortduring schuldig aan strafbare feiten, waaronder het opzettelijk vernielen van gebouwen waardoor levensgevaar te duchten is. De gewraakte handelswijze van de NAM leidt tot een situatie waarin een aantal in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verzekerde mensenrechten wordt geschonden. Deze schending maakt strafrechtelijk optreden noodzakelijk: De strafrechter mag zich in deze kwestie niet afzijdig houden.
Mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam, heeft in opdracht van de GBB een aangifte opgesteld. Deze aangifte is vandaag ingediend bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Noord-Nederland, mr. J.R. Eland. De aangifte is ondertekend door de GBB en een aantal inwoners van het aardbevingsgebied Groningen en komt op de website van mr. Spong.
Mocht het openbaar ministerie niet tot vervolging van de NAM overgaan dan zal de GBB, via een artikel 12 Sv-procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en eventueel daaropvolgend een procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van De Mens (EHRM) de veiligheid van de bewoners in het aardbevingsgebied trachten af te dwingen. (…)’

Uit een persbericht van Spong Advocaten
‘(…) Vandaag doet Gerard Spong bij de hoofofficier van justitie van het parket Noord-Nederland aangifte tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanwege het opzettelijk vernielen van huizen en gebouwen, waarbij levensgevaar te duchten is geweest. Spong doet de aangifte samen met kantoorgenoot Emile van Reydt namens de Groninger Bodem Beweging (GBB) en enkele individuele omwonenden. Spong: “De NAM heeft door het willens en wetens blijven boren in Groningen, terwijl zij dondersgoed doorhad welke risico’s daarmee waren gemoeid, talloze mensenlevens in gevaar gebracht. Dat is schandalig en de strafrechter dient daar een oordeel over te vellen.”
De aangifte ziet op het sinds 1963 winnen van gas in de Noordelijke provincie. De NAM heeft ervoor gekozen om de gaswinning door te zetten, ondanks dat zij bekend was met de gevaren die dat meebracht. Uit verschillende wetenschappelijke rapporten blijkt dat met deze boringen niet slechts materiële schade is ontstaan, maar dat ook een reëel risico op levensgevaar voor de bewoners op de koop toe is genomen. Spong: “Twee van mijn cliënten durven hun kind niet meer onder de dakkapel te laten slapen, omdat de aardbevingen het gruis uit het plafond klopten. Het is voor hen angstaanjagend.”
De noodzaak tot een strafrechtelijk onderzoek en een rechterlijk oordeel is met name ingegeven door de positieve verplichting die de overheid heeft om haar burgers te beschermen tegen dreigend levensgevaar of gevaar voor letsel. Van Reydt: “Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft al veel vaker gezegd dat op de overheid de plicht rust om omwonenden actief tegen gevaarlijke industriële activiteiten te beschermen. Die bescherming vereist in bepaalde gevallen ook strafrechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken.”
De advocaten verzoeken om strafrechtelijk onderzoek naar vernieling met levensgevaar door de gaswinning en het door de NAM witwassen van de daarmee verkregen opbrengst. (…)’

Bronnen
Groninger Boem Beweging, 11 september 2015: GBB en inwoners doen aangifte tegen de NAM
Spong Advocaten, persbericht, 11 september 2015: Spong doet aangifte tegen NAM
Illustratie: Poster Groninger Bodem Beweging
Foto Spong: screenshot interview Pauw & Witteman

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.