‘Gronings gas wordt grotendeels opgestookt in tochtige corporatiewoningen’

‘Gronings gas wordt grotendeels opgestookt in tochtige corporatiewoningen’

19 mei 2016 – Een flink aantal grote woningcorporaties houdt zich niet aan de afspraken voor gasbesparing in hun woningarsenaal. Dat blijkt uit een inventarisatie van Milieudefensie. 

Uit een persbericht van Milieudefensie
‘(…) Niet alleen huurders, maar ook Groningers en het klimaat zijn hiervan de dupe. Voor de verwarming van deze lekke huizen wordt de Groningse gasbel onnodig leeggepompt, met aardbevingen als gevolg. Milieudefensie roept de Tweede Kamer, die vanavond debatteert over de klimaatafspraken van Parijs, op om de corporaties bij de les te houden en waar nodig financieel te steunen.

Ike Teuling, campagneleider energie van Milieudefensie: ”De corporaties spelen een sleutelrol in energiebesparing: van het gas dat in Groningen wordt opgepompt gaat de helft naar de verwarming van huizen en gebouwen. Dertig procent van alle woningen is van corporaties, dus als die goed geïsoleerd zijn maakt dat een groot verschil. Organisaties als Vestia, Woonbron, Rochdale en Ymere lopen daarin flink achter en huurders en Groningers zijn daar direct de dupe van. Wij willen dat de minister de regie pakt, want het is niet acceptabel dat corporaties uit geldgebrek halve maatregelen nemen of de moeilijke huizen niet aanpakken.”

De overheid kan de verduurzaming door corporaties vlottrekken door meer subsidie beschikbaar te stellen voor oude woningen waarin relatief veel geïnvesteerd moet worden voor renovatie en isolatie. Veel ondervraagde corporaties zeggen dat ze niet slagen in de verduurzamingsslag door de combinatie van veel oude -lastig te verduurzamen- woningen en de verhuurdersheffing die de financiële middelen beperkt.

Veel corporaties kunnen zich niet aan afspraak in Energieakkoord houden
Om de doelen van het Parijsakkoord te halen moet Nederland snel af van alle fossiele brandstoffen, ook van gas. Aedes, de koepelorganisatie van alle Nederlandse woningcorporaties, beloofde in 2012 aan de Minister van Volkshuisvesting en de Woonbond, dat corporatiehuizen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Die afspraak werd herbevestigd in het Energieakkoord. Uit onderzoek van Milieudefensie onder 25 grote corporaties blijkt echter dat de meeste zich niet aan die afspraak kunnen houden. Vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag liggen corporaties ver achter. Milieudefensie vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat corporaties hun afspraken nakomen. Ook moet de ambitie voor gasbesparing nog verder omhoog, om in Groningen snel terug te kunnen schakelen naar een veilig winningsniveau.

Milieudefensie stelt dat de gaskraan in Groningen dicht kan als de overheid serieus werk maakt van energiebesparing in de bebouwde omgeving. Ike Teuling: “Als we alle huizen in Nederland energieneutraal maken – wat technisch gezien gewoon kan! – zijn we in één klap klaar. Dan kan de Groningse gaskraan dicht en zetten we een transitie in gang die het mogelijk maakt de Parijsdoelen te halen.” (…)’

Milieudefensie re3kent voor dat het mogelijk is de gaswinning terug te brengen tot 12 miljard kubieke meter in 2020 en 0 in 2030.

Bronnen
Milieudefensie, 19 mei 2016: Gronings gas grotendeels opgestookt in tochtige corporatiewoningen
Milieudefensie, rapport, 19 mei 2016: Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming (pdf, 8 pag.)
Milieudefensie, factsheet, 12 in 2020, 0 in 2030. We kunnen zonder gas.

Illustratie: Aedes

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.