Groningse belangengroepen staken overleg over schadeprotocol NAM

31 augustus 2016De Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad staken hun advisering van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. De belangengroepen willen pas weer praten als de eerste schade-inspectie niet langer door de NAM wordt uitgevoerd.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad, een samenwerking van maatschappelijke organisaties in Groningen, stellen dat het huidige schadeprotocol niet deugt. De invloed van de NAM is te groot en er wordt niet voldoende geluisterd naar de Groningers.

Uit een bericht van het Groninger Gasberaad
‘(…) De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft voor de zomer aangegeven met de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek te willen over een herziening van het schadeprotocol. Maar dat zou moeten, binnen door NAM vastgestelde kaders. En intussen blijkt dat NAM daarnaast nog een geheel eigen koers kan varen. Wij vinden dat ontluisterend. Dit tast het draagvlak van de NCG, dhr. Alders, aan hetgeen de Maatschappelijke Stuurgroep betreurt. Dat aantasten werd nog eens pijnlijk duidelijk, toen de NCG onlangs een nieuwe aanpak voor schadeafhandeling voor de meldingen buiten de zogenaamde contouren presenteerde. Ontworpen door NAM en niet met overleggremium van burgers besproken.
Dit gegeven, samen met het aan de kant zetten van Vergnes-expertise, één van de grootste contra-expertisebureaus in de regio, de zee van C-schades, het jarenlang onterecht negeren van de schades in het buitengebied, zijn de ‘druppels ’ die de volle emmer doen overstromen. Zolang NAM dergelijke interventies in volledige vrijheid kan en mag doen heeft het voor ons geen enkele zin om de NCG te adviseren over een nieuw NAM-schadeprotocol! Immers, NAM doet toch wat zij zelf wil. Daaraan moet een einde komen!

Uitgangspunt: schade-inspecties niet langer door NAM uitgevoerd
Zowel de Groninger Bodembeweging als het Groninger Gasberaad, de twee partijen die het overleg met de NCG in de Maatschappelijke Stuurgroep voeren, hebben dit gistermiddag aan de NCG meegedeeld. Voor beide partijen geldt dat zij pas weer geloofwaardig een gesprek over schadeafhandeling willen en kunnen voeren wanneer het uitgangspunt is, dat de schade-inspecties in eerste aanleg niet langer door NAM worden uitgevoerd. Dat NAM vervolgens wel beoordeelt of zij zich aansprakelijk acht voor de geclaimde schade is van een andere orde. Het liefst zien wij NAM er helemaal tussen uit, maar in ieder geval aan de voorkant van het proces. (…)
Pas als dit model, overigens geheel in lijn met de aangenomen motie Dik- Faber  op hoofdlijnen akkoord is, zijn wij bereid met de NCG over de verdere uitwerking te spreken. Wij willen in dat geval verder gaan dan vrijblijvende advisering – zoals nu – en gaan dan voor een co-productie met de NCG waarbij wij instemmingsrecht hebben. (…)’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Wat doet de Groninger Bodem Beweging als er niets verandert? ‘Daar moeten we nog even over overleggen’, zegt Kleijer. ‘Dus daar kan ik nu nog niets over zeggen.’ (…)’

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stelt in een schriftelijke reactie begrip te hebben voor het signaal van de GBB en het Gasberaad.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) ‘Ik vind dat de afhandeling van schade beter, eenvoudiger en transparanter moet worden voor de Groningers. Daar moeten stappen worden gezet.’
Hij wijst erop dat hij samen met de maatschappelijke organisaties en de bestuurlijke partijen al een groot aantal wijzigingen heeft voorgesteld op het schadeprotocol. ‘Maar feit is ook dat het vertrouwen ontbreekt om de NAM de eindverantwoordelijke te laten zijn van het schadeprotocol en handboek. Dat staat de verdere verbetering van schadeafhandeling in de weg.’
Alders kondigt een overleg aan met zowel de bestuurlijke als maatschappelijke partijen om dit probleem aan te kaarten. Hij wil daar voorstellen doen voor de afwikkeling van gaswinningsschade, met als uitgangspunt onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid. (…)’

Bronnen
Groninger Gasberaad, 30 augustus 2016: Vertrouwen in overleg met NCG over NAM-schadeprotocol verdwenen
FD, 30 augustus 2016: Groningse actiegroep heeft geen vertrouwen meer in schadeafhandeling door Nationaal Coördinator (registratie)
RTV Noord, 30 augustus 2016: Alders: ‘Dit signaal neem ik serieus’

De tekst van dit bericht is aangepast. Een lezer merkte terecht op dat het Groninger Gasberaad geen actiegroep is, zoals we eerder in de kop van dit stuk vermeldden. We hebben het aangepast. 

Foto: Centrum Veilig Wonen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.