Corporatie Lefier: ‘Versterkingsopgave 10 maal groter dan gedacht’

Corporatie Lefier: ‘Versterkingsopgave 10 maal groter dan gedacht’

22 maart 2017Er moeten veel meer woningen in het Groningse aardbevingsgebied worden versterkt dan tot nu toe wordt aangenomen. Dat stelt Lex de Boer van woningcorporatie Lefier in Cobouw. Hij vermoedt dat de hele versterkingsoperatie in het gebied zo’n 15 tot 20 miljard euro zal kosten en pleit voor een investeringsfonds. 

Lefier liet 17.000 gebouwen toetsen aan de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen en kwam tot de conclusie dat 14.500 gebouwen – 85 procent van het bezit van de corporatie – verstevigd moet worden.

De Boer zet tegenover RTV Noord wel een kanttekening bij de toetsing van de gebouwen aan de richtlijn (NPR9998) uit 2015.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De vraag is of zo’n praktijkrichtlijn wel zinvol is, zegt de Boer er direct bij: ‘Als je kijkt naar de richtlijn zou Loppersum er niet meer moeten staan. Dat maakt het ook wel ingewikkeld voor ons om te beslissen wat we moeten doen. Volgens de huidige veiligheidsnormen zijn onze woningen niet veilig.’ (…)’

Om alle gebouwen aan de richtlijn te laten voldoen, zijn de kosten veel hoger dan tot nu toe aangenomen, aldus Lefier.

Uit een bericht van Cobouw
‘(…) “Dat komt neer op 1 miljard euro”, verklaart bestuurder Lex de Boer. Volgens hem toont het onderzoek – dat is uitgevoerd door de engineeringtak van BAM – dat de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied veel groter is dan de NAM en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders tot nu toe aangeven. “Kwadratisch veel groter. Met een factor 10. Trek je deze lijn door dan is in heel het gebied tussen de 15 en 20 miljard euro nodig.” (…)’

De Boer dringt aan op een investeringsfonds van 15 tot 20 miljard euro voor versterking van de huizen en het toekomstbestendig maken van het gebied.

‘(…) “Het kabinet zou samen met de NAM een deal moeten sluiten over een afkoopsom, dan ben je van alle ellende af en kun je je richten op de versterkingsopgave en het verduurzamen van het bezit. Reken nu gewoon in een keer af, dan kan iedereen zijn taak doen.” (…)’

Bronnen
Cobouw, 21 maart 2017: Versterkingsopgave Groningen factor 10 groter dan gedacht (registratie)
RTV Noord, 21 maart 2017: ‘Meer woningen in aardbevingsgebied moeten versterkt worden’

Foto: NAM

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.