Groningse huurders trekken aan de bel: ‘Wij hebben ook aardbevingsschade’

15 september 2016 – Huurders uit het aardbevingsgebied in Groningen hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Zij vinden dat er te weinig aandacht is voor huurders in het gebied. ‘Alle aandacht gaat naar woningbezitters.’

Uit een bericht van de Woonbond
‘(…) De Stichting Huurders Platform Aardbevingen Groningen spreekt namens verschillende huurdersverenigingen die samen ruim 11.000 huishoudens in het gebied vertegenwoordigen. Aanleiding voor de brief is een bezoek van de Kamercommissie Economische Zaken op 5 september. De Kamerleden spraken met verschillende experts, maar vergaten daarbij de huurders.

Huurders hebben ook schade
Dertien Groningse woningcorporaties houden zich bezig met het afhandelen van aardbevingsschade. En die doen volgens het Platform heel redelijk hun best. Alleen gaat nog steeds de meeste aandacht uit naar de particuliere woningbezitter, omdat die door de aardbevingen een groot financieel risico loopt. Maar, vindt het Platform, huurders hebben ook schade door de bevingen, aan wandbekleding, vloerbedekking of ander interieur. En zij krijgen daarvoor vaak geen schadevergoeding.

Onzekerheid onder bewoners
Een andere klacht gaat over de onduidelijke communicatie vanuit de diverse instanties die zich met het bevingsgebied bezighouden. Er is al zo veel onzekerheid onder bewoners, en steeds andere berichtgeving leidt tot nog meer onrust. Ten slotte vindt het Platform dat de overheid duidelijker beleid moet voeren. Er zijn afspraken over corporatiewoningen die zullen worden aangepakt, maar omdat de grenzen van het bevingsgebied steeds veranderen door nieuwe normen, dreigen sommige van die woningen nu buiten de boot te vallen. In feite kan de commerciële marktpartij (NAM/Shell) ‘de spelregels telkens weer tijdens het spel veranderen’, vindt het Platform.

Betere aansturing nodig
Wat nodig is, is een ‘eenduidige en directe aansturing’ via de Nationaal Coördinator Groningen, dat is de samenwerking tussen gemeenten, provincie en rijk. Het Huurders Platform Aardbevingen Groningen nodigt de leden van de Kamercommissie Economische Zaken uit om hierover met hen in gesprek te gaan, hetzij in Groningen, hetzij in Den Haag. (…)’

Bronnen
Woonbond, 14 september 2016: Huurders in Groningen hebben ook aardbevingsschade

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.