Groot-Amsterdam broedt op regionaal warmtenet

NUON boring warmtenet

5 september 2015Groot-Amsterdam wil een regionaal warmtenet. Dat kan, zegt projectregisseur Jan van der Meer. Maar het zou helpen als de overheid warmtenetten stimuleert, bijvoorbeeld door ze gelijk te behandelen als elektriciteits- of gasnetten.

In de regio Groot-Amsterdam broeden 25 partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, een aantal gemeenten en energiebedrijven, op een regionaal warmtenet voor het verwarmen van huizen.

Uit een bericht van de provincie Noord-Holland
‘(…) In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (industriële) warmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om slimme en warmtenetten aan te leggen. Grote én kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren en vele huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren. (…)’

Op 4 juni tekenden de 25 partijen een overeenkomst om zich samen in te zetten voor een regionaal warmtenet. De eerste stap was een regisseur aanwijzen: Jan van der Meer die eenzelfde klus al in Nijmegen klaarde.

Van der Meer, in een bericht van Amsterdam Economic Board
“Metropoolregio Amsterdam heeft forse ambities met warmte. Dat wordt alleen maar een succes als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten. We moeten het willen, het moet financieel haalbaar zijn en we streven naar tevreden klanten. Bedrijven, tuinders, huurders en particulieren verdienen een eerlijke prijs voor warmte. In Nijmegen heb ik ondanks vele barrières met succes een warmtenet gerealiseerd. Met dezelfde gedrevenheid ga ik nu in de metropoolregio aan de slag.”

Uit het bericht van Energie Actueel
‘(…) MRA wil in 2040 minstens 400.000 woningen van het gas af en aan een warmtenet hebben. Ik ga ervan uit dat we dat in ieder geval halen. Maar het kan veel sneller. Als de overheid bijvoorbeeld warmtenetten gelijk gaat behandelen als elektriciteits- en gasnetten, dus centraal regelen en publiek financieren. De Rijksoverheid kan ook gas zwaarder belasten en/of warmte subsidiëren. Dergelijke maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de aanleg van warmtenetten echt ontzettend vaart krijgt. (…)’

In de regio spreekt Van der Meer met verschillende projecten voor warmtenetten.

  • Spaarne Energie, Haarlem: 6.000 woningen verwarmen met geothermie
  • Regio IJmond, Velsen: studie naar woonwijk verwarmen met restwarmte Tata Steel
  • Zaanstad: plannen voor uitbreiding stadsverwarming naar Krommenie en aanleg warmtenet Zaanstad Oost
  • Greenport Aalsmeer: onderzoek naar CO2-levering, geothermie en restwarmte
  • Amsterdam: verschillende plannen voor uitbreiding bestaande warmtenetten

Met deze en nieuwe projecten moet er zo mogelijk een regionaal open net komen. Van der Meer: ‘Valt er een bron uit, dan staan er altijd voldoende andere garant voor de leveringszekerheid.’ Het project zal naar schatting zo’n 3 miljard euro kosten.

Bronnen
Energie Actueel, 25 augustus 2015: ‘Groot-Amsterdam’ broedt op plan regionaal warmtenet
Amsterdam Economic Board, 4 juni 2015: Metropoolregio Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet
Provincie Noord-Holland, 4 juni 2015: Metropoolregio Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet

Foto: Nuon (Boring voor warmteleiding Amsterdam)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.