Groot onderzoek naar ‘maatschappelijk verantwoord besluiten over gas’

6 maart 2017 – De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) subsidieert een groot onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar ‘maatschappelijk verantwoord besluiten over gas’.

Het project van de RUG heet voluit ‘Maatschappelijk verantwoord besluiten over gas: De invloed van individuele en institutionele factoren op hoe mensen over gas oordelen’. Het kreeg van de NWO een ondersteuning van  € 626.000.

Prof. dr. Linda Steg (RUG): Verantwoord besluiten over rol gas

Uit een persbericht van de RUG
‘(…) Dr. Goda Perlaviciute en prof. dr. Linda Steg van de groep Omgevingspsychologie van de RUG hebben een subsidie gekregen om onderzoek te doen naar factoren die van invloed zijn op publieke oordelen over gas. Samen met politieke wetenschappers, dr. Aad Correljé and dr. Eefje Cuppen, en de filosoof dr. Udo Pesch van de Technische Universiteit Delft zullen ze nagaan welke individuele en institutionele factoren van invloed zijn op oordelen over verschillende gasconcepten in huidige en toekomstige energiesystemen. Het project zal belangrijke inzichten opleveren over hoe verantwoorde beslissingen moeten worden genomen over of en welke rol gas kan spelen in toekomstige energiesystemen. (…)’
Uit de onderzoeksomschrijving van de RUG
‘(…) The use and production of gas is causing controversies, as reflected in debates about the earthquakes in Groningen, production activities at vulnerable locations, shale gas, imports from Russia, and its fossil nature. At the same time, it is advocated that gas can play an important role in the sustainable energy transition, for instance through innovations such as green gas and power-to-gas. It is a societal and ethical challenge to determine what role, if any, gas can play in the (future) energy system. For that, it is crucial to understand how the public, authorities and other stakeholders evaluate gas, what causes concerns about gas, and how to adequately address and weigh these concerns in responsible decision-making. We will study how individual factors (such as values, moral considerations) and institutional factors (such as governance structures, participation) influence public evaluations of gas. We will analyse key industry and governmental stakeholders’ views on gas, and how these views influence (intentionally or not) public evaluations. The proposed project is innovative for taking an interdisciplinary perspective, combining psychology, political science, science technology studies, institutional economics, and ethics. We will use a mixed methods approach drawing upon these disciplines to analyse changes in public and stakeholder evaluations of gas over time. We will establish a longitudinal panel to monitor and explain these changes. With our research we aim to advance responsible decision-making on gas. (…)’

‘Gas is heel controversieel’

Goda Perlaviciute (RUG): ‘Gas heeft vele discutabele aspecten’

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) „Gas is heel controversieel”, zegt universitair docent Perlaviciute. „Natuurlijk is er veel discussie over gaswinning in Groningen en aardbevingen. Maar er zijn meer discutabele aspecten: schaliegas, gas uit Rusland en het gebruik van fossiele brandstoffen in het algemeen. Aan de andere kant zijn er mensen die denken dat gas een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie, bijvoorbeeld door groen gas.”
Om ‘maatschappelijk verantwoord’ te kunnen besluiten over gas is het volgens de onderzoekers essentieel om te weten hoe publiek, autoriteiten en belanghebbenden aankijken tegen gas. Perlaviciute: „We willen weten hoe de publieke opinie over en de acceptatie van gas wordt gevormd.” Daarbij wordt breed gekeken, van psychologie tot economie, technologie, politiek en ethiek. (…)’

Bronnen
Rijksuniversiteit Groningen, 3 maart 2017: NWO honoreert twee RUG projecten Maatschappelijk verantwoord innoveren
Rijksuniversiteit Groningen, samenvatting: Responsible decision-making on gas: How individual and institutional factors influence public evaluations of gas.
Dagblad van het Noorden, 6 maart 2017: Breed onderzoek naar besluiten over gaswinning (via Blendle)
Foto: Milieudefensie
Portretfoto’s: RUG

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.