Groot zonnepark op Friese vuilstort

2 juli 2015 – Op een vuilstort bij Garyp (Friesland) komt een 6 hectare groot zonnepark met 22.500 panelen. Het kabinet steunt het initiatief met € 9,2 mln.

‘By my hinget de flach út’, zegt voorzitter Gjalt Benedictus van de Enerzjy Koöperaasje Garyp tegen de Leeuwarder Courant.

Uit het bericht van de Leeuwarder Courant
‘(..) De investering bedraagt zo’n 8 miljoen euro, die deels met leningen zal moeten worden bekostigd. Na vijftien jaar is het park afgeschreven. Waarschijnlijk gaan de panelen echter langer mee en blijft er winst over. (…) De miljoenen rijkssubssidie zijn niet bedoeld om de panelen mee te kopen, maar om het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs van de stroom op te vangen. Gemiddeld levert 1 kilowatt-uur namelijk 6 cent op en dit is te weinig om de zonnestroom voor op te wekken. (…)’

Uit een bericht van Enerzjy Koöperaasje Garyp
‘(…)De vergunningen voor het park zijn inmiddels volledig rond met name omdat de eigenaar van het terrein de heer Tjalling Holwerda, de gemeente Tytsjerksteradiel en de Provincie Fryslân onvoorwaardelijk hebben meegewerkt om dit grote park op de voormalige grofvuillocatie te realiseren. De Koöperaasje verwacht medio 2015 te kunnen starten met de verdere uitwerking van de plannen en daarna de aanleg van het park te realiseren.
Na realisatie kan het park jaarlijks bijna 6 MWh produceren goed voor bijna 2000 huishoudens! De groene energie zal worden opgewekt door ongeveer 22.500 zonnepanelen van 300 Wattpiek, die op een terrein van 6 Ha geplaatst gaan worden. (…) De subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie is een exploitatiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie. Er wordt subsidie uitgekeerd voor de opgewekte energie in de vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energieprijs. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar vrijgegeven.

Bronnen
Leeuwarder Courant, 27 juni 2015: Mega-zonnepark op vuilstort bij Garyp
Enerzjy Koöperaasje Garyp, 26 juni 2015: De ambitieuze droom van Enerzjy Koöperaasje Garyp wordt werkelijkheid. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.