‘Grootverbruikers kunnen duurzame energie van eigen bodem stimuleren’

27 juli 2016Laten we stoppen met mopperen op gemeenten die geen groene energie gebruiken en met het mopperen op buitenlandse groencertificaten. Laten we aan de slag gaan met nieuwe businessmodellen. Grootverbruikers kunnen duurzame energie van eigen bodem stimuleren. Dat stelt Jeroen van de Kletersteeg van Climex in een opiniebijdrage in het FD.

Uit zijn opiniebijdrage in het FD
‘(…) Terwijl het debat nu vooral blijft steken rond het begrip ‘sjoemelstroom’ en ‘goede en foute GVO’s’, zou het eigenlijk moeten gaan over de vraag hoe gemeenten en andere grootverbruikers een impuls kunnen geven aan de verduurzaming van het Nederlandse energielandschap, bijvoorbeeld via eigen opwek en nieuwe vormen van energie-inkoop.
Het is namelijk geen kwestie van onwil. (…) Een van de oorzaken is dat de vraag niet aansluit bij het aanbod. Grootverbruikers sluiten energiecontracten voor slechts één tot vier jaar en dat is niet in lijn met de investeringshorizon en terugverdientijd van duurzame energieprojecten. De ontwikkeltijd van energieprojecten bestrijkt in de praktijk minimaal vijftien jaar. Het gevolg van die discrepantie is dat Nederland kansen laat liggen en veel mooie plannen niet worden gerealiseerd.

Grootverbruikers kunnen een impuls geven aan de ontwikkeling van duurzame energie door zich rechtstreeks te verbinden aan energieprojecten en zich voor langere termijn te committeren als afnemer van de energie. Dit vergt een nieuwe rolverdeling tussen consument, producent en de leverancier. De eerste contouren daarvoor tekenen zich af in het buitenland, maar ook in Nederland zoals bijvoorbeeld Google die energie rechtstreeks inkoopt in de Eemshaven.

Grootverbruikers worden zo onderdeel van de business case. Door op een andere manier energie in te kopen kunnen meer windmolenparken, warmtekrachtcentrales en getijdencentrales worden gerealiseerd en kan het aanbod van Nederlandse groene stroom in lijn worden gebracht met de vraag.

De dialoog moet dus gaan over betere samenwerking tussen de vraag- en aanbodzijde van de markt, door middel van nieuwe inkoopmethodes, waardoor nieuwe businessmodellen ontstaan voor betrouwbare en betaalbare duurzame energie van eigen bodem. (…)’

 

Bronnen
FD, 27 juli 2016: Nederland heeft ander debat nodig over groencertificaten (Registratie)
Illustratie: Greenpeace

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.