Grote belangstelling voor € 1 mrd ‘groene obligaties’ TenneT

28 mei 2015 – Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft vandaag zijn eerste groene obligaties uitgegeven. De markt reageert positief: de uitgifte is twee keer overtekend. Het kan leiden tot miljarden euro’s aan groene investeringen in windenergie op zee.

Persbericht TenneT
Hoogspanningsnetbeheerder TenneT (kredietwaardigheidsscore: A3/A-) heeft vandaag zijn eerste groene obligaties uitgegeven en geprijsd. De uitgifte bestaat uit twee tranches van elk 500 miljoen euro met een looptijd van respectievelijk 6 en 12 jaar en couponrentes van respectievelijk 0,875% en 1,750%. TenneT is hierbij gesteund door vijf banken, HSBC Bank plc., ING Bank NV, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB Bank plc. en Rabobank.
“Deze eerste uitgifte van groene obligaties toont aan dat TenneT zich samen met de betrokken partijen wil inzetten voor voortdurende verbetering en innovatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tegelijkertijd zorgen we voor aantrekkelijke langetermijnfinanciering voor investeringen in drie netaansluitingsprojecten voor offshore-windenergie in Duitsland”, aldus Otto Jager, CFO van TenneT. “Ik verwacht dat dit de eerste van een reeks groene obligaties zal zijn voor TenneT.”
De Duitse stimuleringsbank KfW is een belangrijke investeerder onder de vele belangstellenden die vandaag op de uitgifte hebben gereageerd. KfW heeft onlangs de opbouw aangekondigd  van een groene obligatieportefeuille van 1 miljard euro voor herfinanciering van projecten die actief bijdragen aan bescherming van het milieu en het voorkomen van klimaatverandering. Rita Geyermann, hoofd KfW Asset Management: “TenneT speelt een centrale rol in de energietransitie en we verwelkomen het zeer om deel te nemen aan deze zeer overtuigende groene obligatie, uitgegeven onder een stevig Green Bond Framework.”
De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. Het betreft financiering voor de volgende offshore-projecten:

– DolWin1(gereed in 2015): een 165 km lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW.
– DolWin2 (gereed in 2015): een 135 km lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 916 MW.
– DolWin3 (gereed in 2017): een 162 km lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW.

“Toekomstige door TenneT uitgegeven groene obligaties kunnen niet alleen worden gebruikt om andere duurzame TenneT-projecten in Duitsland te financieren, maar ook voor projecten om offshore-windparken op het Nederlandse net aan te sluiten”, vervolgt Jager. TenneT’s investeringen in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. De netbeheerder verwacht tevens 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aan te leggen in het Nederlandse deel van de Noordzee tussen nu en 2023. De in totaal 10.500 MW aan capaciteit komt overeen met de jaarlijkse stroomconsumptie van ongeveer 13 miljoen huishoudens.
In april 2015 heeft TenneT ook een zogeheten ‘Green Bonds Framework’ gepubliceerd dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit (d.w.z. de toegevoegde milieuwaarde en maatschappelijke waarde) van de projecten die worden gefinancierd met behulp van de uitgifte van groene obligaties. Dit Framework is opgesteld in samenwerking met oekom Research AG, die een ‘second opinion’ heeft afgegeven inzake mogelijke aanstaande uitgiftes van groene obligaties, en HSBC Bank plc als adviseur groene obligaties. Het verificatierapport van oekom Research is beschikbaar op de TenneT-website.
Ook heeft TenneT in haar bestaande EMTN-programma (Euro Medium Term Note) specifieke bepalingen over het gebruik van opbrengsten opgenomen die aansluiten bij de beginselen van groene obligaties.

Bronnen
Persbericht TenneT, 28 mei 2015: Grote belangstelling voor EUR 1 miljard uitgifte ‘groene obligaties’ TenneT

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.