Grote energiebedrijven krijgen steeds meer invloed in windlobby

SIEMENS windmolens

4 september 2015Grote energiebedrijven krijgen steeds meer invloed in de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). En dat gaat ten koste van de kleinere partijen, stelt een betrokkene in Energy Post. 

Hendrik Steringa interviewde voor Energy Post een (anonieme) betrokkene uit de windenergiesector over de machtsverhoudingen in de NWEA. Hij deed dit naar aanleiding van een artikel in de Guardian over grote fossiele energiebedrijven die steeds meer invloed krijgen in de Europese evenknie van de NWEA, de EWEA.

De geïnterviewde stelt dat ook in de NWEA de grote partijen steeds meer invloed krijgen, ten koste van de belangen van de kleinere partijen. En van de vrijheid van de NWEA om zich uit te spreken over fossiele energie. Binnen Energie Nederland, de belangenbehartiger voor Nederlandse energiebedrijven, is hetzelfde aan de hand, zegt de betrokkene.

Verschuiving naar offshore
Die verschuiving komt, zo stelt hij of zij, doordat offshore windindustrie mede door het Energieakkoord steeds belangrijker is geworden en dergelijke grote projecten nu eenmaal gedaan worden door grote partijen. Deze grote partijen hebben meer geld,

  • dus meer premium members in de NWEA. Deze leden betalen meer geld en krijgen daarmee iemand in het bestuur.
  • dus meer mankracht om mensen in vaste commissies te hebben.
  • dus kunnen bovenop het premium lidmaatschap nog extra geld betalen, bijvoorbeeld om een coördinator voor offshore windenergie aan te stellen.

Uit het bericht van Energy Post
‘(…) Offshore wind has even, to some extent, become a separate entity within NWEA because there are separate offshore directors meetings, consisting mainly of representatives of the major energy companies. They ultimately determine the final NWEA positions in the area of ​​offshore wind. (…)’

De focus op offshore windenergie verdrukt de belangen van de kleinere partijen, die veelal in onshore windenergie actief zijn, stelt de geïnterviewde. Bovendien hebben de grote energiebedrijven niet alleen een belang in windenergie. Verschillende bedrijven hebben ook een belang in fossiele energie.

‘(…) “The agreement within NWEA therefore is that the association does not oppose nuclear power, coal, and so on. In other words, NWEA is pro-wind, not anti-coal. The result is that NWEA’s room to maneuver in negotiations and in the public debate has become more limited. No strong positions are taken against coal. NWEA has therefore abstained in the debate about the future fuel mix. No integrated vision of the energy transition is being developed or pursued by NWEA.” (…)’

EWEA
Uit het bericht van Guardian over de verschuiving in de Europese EWEA
‘(…) Fossil fuel companies have taken up majority positions in key renewables trade groups steering them towards a pro-gas stance that influenced Europe’s 2030 clean energy targets, industry insiders claim. (…)
Big energy firms such as Total, Iberdrola, E.On and Enel have together adopted a dominant position in trade bodies such as the European Wind Energy Association (EWEA) and European Photovoltaic Industry Association (EPIA). Their representatives now constitute a majority on both group’s boards. (…)
EWEA lowered its 2030 clean energy ambitions by a third, according to ex-staffers, renewables experts and policy insiders. They argue that the more pro-gas stance influenced the 2030 climate targets adopted by EU governments last year. (…)’

Bronnen
Energy Post, 3 september 2015: Big energy companies take control of Dutch wind energy association NWEA
The Guardian, 22 januari 2015: Fossil fuel firms accused of renewable lobby takeover to push gas
Website NWEA
Website EWEA

Foto: Siemens

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.