Grote ergernis over remmend windbeleid provincie Noord-Holland

Grote ergernis over remmend windbeleid provincie Noord-Holland

31 oktober 2016 – Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied roepen gezamenlijk de provincie Noord-Holland op niet langer dwars te liggen bij de plannen om uit dat gebied veel meer windenergie te halen. De maat is vol. ‘Het is onbegrijpelijk dat Noord-Holland een maximum stelt.’

De bedrijven en gemeenten willen dat de provincie Noord-Holland de bovenwettelijke eisen voor dat gebied laat varen, zodat daar minimaal 125 MW windenergie meer mogelijk wordt, groene stroom voor meer dan 125.000 huishoudens. Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is overwegend een industriegebied. Het geschil met de provincie loopt al lang, maar nu is de maat voor de bedrijven en gemeenten kennelijk vol.
In Noord-Holland heeft een ‘restrictief beleid ten aanzien van windturbines op land’. Er moeten minstens zes gelijkvormige windturbines op lijn worden gebouwd, op minimaal 600 meter van huizen en voor elke nieuwe molen moeten er twee oude weg. Vanwege het restrictieve windbeleid stapte vorig jaar D66’er Ralph de Vries al als gedeputeerde op omdat hij er zich niet in kon vinden. In augustus werden elf aanvragen voor windparken afgewezen omdat ze ‘niet voldoen aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)’. De provincie beschouwt haar rijksopgave van 685,5 MW windenergie voor de hele provincie als maximum.

De gemeenten en bedrijven uit het NZKG hebben nu, samen met milieuorganisaties en energiecoöperaties, bij de provincie bezwaar aangetekend tegen het beleid. Ze hebben ook samen een persbericht uitgebracht.

‘Laat de bovenwettelijke eisen vallen’
Uit de brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

‘(…) Wij, coalitie van partners uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG), betreuren het huidige beleid van de Provincie Noord-Holland op het gebied van windenergie. Dit beleid leidt ertoe dat de potentie van het NZKG om bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening minimaal wordt benut. (…) In het dit jaar in Parijs getekende klimaatakkoord is afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden moet blijven. Om dit te bereiken zijn alle maatregelen nodig en kan het niet zo zijn dat een grote windenergiepotentie als deze onbenut blijft. (…) Wij nemen de klimaatverandering serieus en willen ons tot het uiterste inspannen voor een duurzamer NZKG. We doen daarom een oproep om af te zien van het maximum van 685,5 MW aan windenergie en de bovenwettelijke eisen te laten vervallen in het NZKG. (…)’
De briefschrijvers wijzen erop dat er nog meer initiatieven zijn, o.a. in Zaanstad, die vastlopen op bovenwettelijke eisen van Noord-Holland.

‘Een gemiste kans als we daar niet kunnen investeren’
Uit het gezamenlijke persbericht

‘(…) Wethouder Duurzaamheid Dick Emmer (Zaanstad): (…)”Het is onbegrijpelijk dat de provincie een maximum stelt aan het opwekken van duurzame windenergie. Hierdoor dreigen er nu veel initiatieven in het industriële NZKG te stranden. En waarom een maximum? Het tegengaan van klimaatverandering en de overgang naar een duurzame energievoorziening vormen de belangrijkste uitdagingen van onze generatie.” (…)
Marco Lagrand, programmamanager sustainable retailing van Albert Heijn: (…) “Albert Heijn investeert fors in de verduurzaming van transport, logistiek en winkels. Windenergie is een efficiënte manier om energie te verduurzamen. Een goede samenwerking met lokale, regionale en nationale overheid is daarbij cruciaal.”
Josje Fens, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie, nu klimaatverandering zo duidelijk in volle gang is, zoveel mogelijkheden voor windenergie onbenut laat. Ik ben blij dat zoveel partijen zich samen hard maken voor meer windenergie. Laat de provincie daar naar luisteren”.
Martijn Pater, voorzitter NDSM Energie: “Amsterdammers willen zelf energie opwekken. Op de NDSM-werf willen bedrijven en burgers samenwerken om in hun eigen stroom te kunnen voorzien. Coöperatie NDSM Energie wil de proeftuin realiseren voor het duurzame bedrijventerrein van de toekomst. (…) Op de NDSM-werf zijn 70 bedrijven samen hard bezig om grootschalig zelf energie op te wekken, onder andere met 5 te bouwen windmolens.” Wiegert Dulfer (lid Dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht): (…) “In ons werkgebied, dat zich uitstrekt over drie provincies, komt het Westelijk Havengebied van Amsterdam als verreweg de beste locatie uit de bus. Het is een gemiste kans als we daar niet kunnen investeren”. (…)’

Een actie van 24 partijen
De actie tegen het beleid van Noord-Holland is een initiatief van: Gemeente Zaanstad, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Velsen, Albert Heijn, Amsterdam Energie, Amsterdam Wind, Coöperatie Energiek Velsen, Damen Shiprepair Amsterdam, De Windvogel (coöperatie voor duurzame energie), Eneco Holding N.V., Energiecoöperatie Onze Energie, Energiecoöperatie Zuiderlicht, Coöperatie NDSM Energie, Havenbedrijf Amsterdam N.V., Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan B.V., Stichting Greenpeace Nederland, Stichting Natuur en Milieu, Stichting ODE decentraal, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Willem Bernard Investeringsmaatschappij B.V. , Windpark IJmond B.V., Zaanse Energie Koöperatie.

Bronnen
Greenpeace, gezamenlijk persbericht, 26 oktober 2016: Bedrijven en gemeenten: Schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie – Provincie laat groene stroom liggen voor 125.000 huishoudens
Brief aan de provincie Noord-Holland, 25 oktober 2016: Aanbod verduurzaming Noordzeekanaalgebied (pdf, 3 pag.)
Binnenlands Bestuur, 26 oktober 2016: Kritiek gemeenten op windbeleid provincie
De Orkaan – Zaans nieuws, 26 oktober 2016: Bedrijven en gemeente: windmolens langs Noordzeekanaal

Foto: aanleg van een ander windpark door Eneco (windpark Delfzijl) (foto Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.