Grote vastgoedeigenaren lappen verduurzaming panden aan hun laars

Grote vastgoedeigenaren lappen verduurzaming panden aan hun laars

24 november 2016De grote vastgoedeigenaren blijken de energiebesparingserisen aan hun laars te lappen . Onder hen zijn nota bene ook (rijks)overheden. 54% van hun panden heeft niet eens energielabel C. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur en Milieu.

Uit het persbericht van Natuur & Milieu
‘(…) De meeste kantoorpanden van de twintig grootste vastgoedeigenaren zijn zo lek zijn als een mandje. Maar liefst 54 procent van de panden voldoet niet aan de norm van energielabel C als minimum, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.
“We zijn geschrokken van de resultaten,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. “Veel vastgoedeigenaren blijken volstrekt nalatig in het energiezuiniger maken van hun kantoorpanden.”

161124-koningvankantorenOnder de absolute achterblijvers zitten partijen als Breevast, Hanzevast, Politie en Defensie (als onderdeel van de Rijksoverheid): twee derde van hun panden voldoet niet aan de norm van label C. Slechts zes eigenaren scoren goed, waaronder Chaletgroep, Gemeente Amsterdam en Schiphol Real Estate. Hun kantorenbestand draagt voor minstens twee derde een C-label. De twintig grootste vastgoedeigenaren bezitten samen een kwart van de kantorenmarkt in Nederland, in totaal 1.838 panden.

Verplicht label C
Naar verwachting worden in 2023 alle kantoren verplicht om te voldoen aan het energielabel C. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) werkt momenteel aan de uitwerking van een voorstel hiervoor. De aanleiding is het Energieakkoord; hierin is afgesproken dat ook vastgoedpanden (inclusief kantoren) energie moeten gaan besparen, in totaal 28 Petajoules. De besparing blijft vooralsnog fors achter. Natuur & Milieu juicht een verplicht label C toe als een noodzakelijke stap om meer energiebesparing te realiseren.

Gebrek aan urgentie
Veel kantooreigenaren voelen nu nog geen urgentie om hun, vaak oude, panden aan te pakken. “Dit is misplaatste zuinigheid,” aldus Van Hooijdonk. “Door nu al besparende maatregelen te nemen worden de panden aantrekkelijker voor huurders.” Zo’n 40 procent van alle kantoorpanden is door de eigenaren zelf in gebruik, daar lonen besparende maatregelen ook nog eens direct op de eigen energierekening.

Over het onderzoek
In het onderzoek is gekeken naar de energieprestaties van kantoorpanden die in eigendom zijn van de twintig grootste vastgoedeigenaren in Nederland. Dit betreft 1838 Nederlandse kantoorpanden, samen ruim 12 miljoen m2.  Het onderzoeksrapport Koning van Kantoren bevat een bijlage met een overzicht van de onderzochte panden. (…)’

Bronnen
Natuur en Milieu, 24 november 2016: Vastgoedgiganten nalatig in verduurzaming kantoorpanden
Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.