Grotere stikstoffabriek voor bewerken buitenlands gas

23 mei 2015 – De bestaande stikstofcapaciteit in Nederland wordt fors uitgebreid. Hierdoor kan er vanaf eind 2019 flink meer gas uit het buitenland geschikt worden gemaakt voor gebruik door Nederlandse huishoudens.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Dit laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten. “De uitbreiding van de stikstofcapaciteit is noodzakelijk om in de toekomst de levering van gas aan Nederlandse huishoudens te blijven garanderen. Door nu in deze capaciteit te investeren, hebben we straks meer mogelijkheden voor onze gasvoorziening.”
Zeven miljoen huishoudens in Nederland gebruiken op dit moment aardgas om te koken en hun huis te verwarmen. Hiervoor wordt nu grotendeels gas uit Groningen gebruikt. Ook huishoudens in Duitsland, België en Frankrijk zijn van dit gas afhankelijk. Aardgas uit bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland, LNG én gas uit Nederlandse kleine velden kan niet direct voor deze huishoudens worden gebruikt. Dit gas heeft een hogere calorische waarde dan het gas uit Groningen. Door dit gas in een stikstofinstallatie te mengen met stikstof, wordt het geschikt gemaakt voor huishoudens. Op dit moment kan er op die manier in Nederland al tot 20 miljard kubieke meter gas per jaar worden omgezet in installaties in Wieringermeer, Ommen en Zuidbroek.
Kamp kondigt vandaag aan dat deze capaciteit vanaf eind 2019 zal worden vergroot tot 30 miljard kubieke meter per jaar. Dit is nodig in voorbereiding op een vermindering van gaswinning uit Groningen wegens natuurlijke terugloop. Bovendien zou een vergrote stikstofcapaciteit in de toekomst ook een mogelijke verdere reductie van de gaswinning in Groningen kunnen opvangen.
Het ligt voor de hand om de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek uit te breiden. Veel infrastructuur is daar al aanwezig of bevindt zich op korte afstand. Het ministerie van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (IenM) en Gasunie overleggen hier de komende tijd met provincie, gemeenten en omwonenden in Groningen over. In 2017 moet worden gestart met de bouw.(…)’

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De bouw gaat vele tientallen miljoenen euro’s kosten. De nieuwe installatie komt naast de huidige stikstoffabriek in de Tusschenklappenpolder.
‘De nieuwe installatie is acht tot twaalf keer zo groot als de al bestaande fabriek’, zegt burgemeester Rein Munniksma van Menterwolde. Hij is blij met het besluit van de Gasunie, omdat de bouw veel werkgelegenheid oplevert. Bovendien kan de gemeente rekenen op extra inkomsten door de bouwleges en de OZB. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 22 mei 2015: Meer mogelijkheden om buitenlands gas geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens
RTV Noord, 22 mei 2015: Gasunie bouwt zeer grote stikstoffabriek in Zuidbroek
Dagblad van het Noorden, 22 mei 2015: Minder Gronings gas nodig vanaf 2019

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.