Den Haag: internationaal platform burgemeesters

Den Haag: internationaal platform burgemeesters

13 september 2016Dit weekend is in Den Haag het Global Parliament of Mayors (GPM) opgericht. Het platform richt zich onder andere op de rol die steden kunnen spelen in het klimaatbeleid. Den Haag is de stad waar het Parliament zich heeft gevestigd.

Binnenlands Bestuur bericht over de oprichtingsbijeenkomst.
Uit het artikel van Binnenlands Bestuur
‘(…) Het Global Parliament of Mayors is en idee van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Hij kwam met het idee in zijn boek If mayors ruled the world (2013). Barber – Aboutaleb zou hem een spiritueel leider genoemd – betoogt daarin dat het burgemeestersambt de beste vorm van governance is omdat dat dicht bij de burger staat, lokaal betrokken is in een wereld die steeds meer onderling afhankelijk is. De afgelopen drie jaar is Barber de wereld rondgetrokken om burgemeesters te winnen voor dat idee. In Den Haag waren zestig burgemeesters, van steden van pakweg 120.000 tot 4 miljoen. Nogal wat grote spelers zoals Londen of Mumbai ontbreken, maar Barber heeft er vertrouwen in de steden als London of New York ook voor zijn ideeën te winnen. (…)
Burgemeester Van Aartsen van Den Haag omarmt gedachtengoed. (…) In Den Haag is vooral gesproken over de rol van gemeenten in klimaatverandering, governance en migratie. Met plenaire sessies werden de neuzen dezelfde kant opgezet door het probleem te definiëren en concepten te formuleren. In besloten sessies gingen burgemeesters vervolgens dieper op de materie in. Dan gaat het bijvoorbeeld over migratie, een wereldprobleem. Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘Iemand in onze sessie zei daarover dat de overheid moet zorgen dat mensen integreren. Dan zeg ik als migrant dat het niet een taak van de overheid is, maar van de mensen die moeten integreren. Dat vinden ze interessant.’ Barber is dik tevreden. ‘Dit kan een krachtig platform worden, voor politieke discussie en politieke actie.’ (…)’

 

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 12 september 2016: Nieuw internationaal platform burgemeesters
Website Global Parliament of Mayors
Foto: GPM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.