‘Herhaal wind-op-zeekunstje voor gebouwde omgeving’

‘Herhaal wind-op-zeekunstje voor gebouwde omgeving’

13 april 2017Joris Wijnhoven van Greenpeace komt op Energiepodium met een advies voor de formerende partijen: ‘Leg vast dat het overgrote deel van onze gebouwen in 2030 van het gas is, leg de bevoegdheden bij de gemeenten en faciliteer hen dat ook waar te maken’.

Om in de gebouwde omgeving de overgang van gas naar duurzame warmtebronnen te versnellen, moet de overheid sterker sturen, stelt Wijnhoven. Iedereen is het erover eens dat het moet gebeuren en ook dat de regie bij de decentrale overheden moet liggen, aldus Wijnhoven in zijn opiniestuk op Energiepodium. Om de grote opgave, die tot nu erg traag gaat, te versnellen, moet de overheid vastleggen dat het grootste deel van de gevouwen in 2030 gasloos moet zijn, stelt hij.

‘(…) Eigenlijk zie je bij de gebouwde omgeving eenzelfde situatie als een paar jaar geleden bij wind op zee: technisch wisten we hoe het moest, maar de kosten waren nog te hoog. Die gaan vanzelf omlaag bij veel vraag, maar die was er (nog) niet vanwege die hoge kosten. Het Energieakkoord bracht uitkomst: de overheid garandeerde veel parken te zullen aanbesteden, op voorwaarde dat de prijs omlaag zou gaan. Dat zei het bedrijfsleven op haar beurt toe. Zo’n dynamiek zou je in de gebouwde omgeving ook graag zien. Dat kan, mits de overheid opnieuw de regie durft te nemen. Daarom nóg maar wat formatie-advies dan.
Het wordt tijd om de politiek van vrijwilligheid en verleiding voor de gebouwde omgeving tanden te geven. Anders gaan we het niet redden. Voor kantoren is het al in het Energieakkoord vastgelegd: alle Nederlandse kantoren moeten een C-label hebben in 2023. Zo’n verplichting moet er ook komen voor sociale woningbouw en koopwoningen.
Concreet: vertel corporaties dat de convenantsafspraak over gemiddeld label B wordt omgezet in een verplichting als zij niet ‘leveren’ en stel aanscherping in het vooruitzicht. Zo kan er schaalgrootte ontstaan, waardoor de prijs per woning echt kan zakken. Voor de koopsector idem dito. Maak mensen duidelijk dat de overheid op termijn verwacht dat woningen ingrijpend zuiniger worden. Geef huiseigenaren de tijd, help hen bij financiering, maak het de markt mogelijk mooie aanbiedingen te doen die ontzorgen, maar, geachte onderhandelaars: verplicht het, want anders blijven de afspraken van Parijs onherroepelijk buiten beeld.
Last but not least: maak gas vier jaar lang vijf cent duurder. En geef dat geld aan mensen terug via de inkomstenbelasting. Zeer goed voor elke duurzame businesscase. (…)’

Bron
Energiepodium, 11 april 2017: Herhaal wind-op-zee-kunstje in gebouwde omgeving

Foto: Warmtenet Amsterdam (Nuon)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.