Herman Wijffels: ‘Wacht niet meer op de overheid!’

Herman Wijffels: ‘Wacht niet meer op de overheid!’

9 oktober 2015 – Op een netwerkbijeenkomst (gisteren) van de Green Tech Week riep prof. dr. Herman Wijffels de ondernemers op in de energietransitie zelf het heft in handen te nemen en niet langer op de overheid te wachten.

Uit een bericht van Energie Next
‘(…) [De ondernemers] werden door Wijffels geprikkeld met zijn uitspraak: Neem the lead in deze energietransitie; wacht niet meer af wat de overheid doet! Het nationale energieakkoord loopt stroef en het is nu vijf voor twaalf. We gebruiken meer fossiele brandstoffen dan moeder aarde voor ons in petto heeft (1,5 keer meer op dit moment) en als we niets doen dan zal dit 3 keer meer zijn in 2050. We leven aan het eind van de successen van de industriële welvaart. De problemen van nu (zoals vervuiling bodem, water en lucht; klimaatverandering; verstoring/aantasting ecosysteem) zijn het logische gevolg van deze successen, aldus Wijffels.
Circulaire economie
Volgens Wijffels moeten we af van de lineaire economie en naar een circulaire economie. Hergebruiken van anorganische grondstoffen (voorbeeld de tapijtindustrie die het garen uit oude tapijten hergebruikt ) en de organische grondstoffen moeten we zodanig gebruiken dat we ze vruchtbaar in tact houden (bioraffinage in stand houden van de bron).
Wijffels noemden hier o.a. het circulaire denken en leren van de natuur; oogsten uit stromen/permanente bronnen (zoals zonne-energie) ; grondstoffen efficiëntie centraal (toetsing van innovaties) en nieuwe bedrijfsmodellen (producten niet meer verkopen maar leasen/verhuren). Maar vooral samenwerken aan deze transitie fase en niet alleen economisch maar ook maatschappelijk.
Trage overheid, logge departementen
Wijffels besloot zijn betoog dat groene innovatie niet alleen noodzaak is maar het biedt ook kansen voor duurzame en circulaire economie. Waarbij de nadruk ligt op een centrale rol ondernemerschap en een ondersteunende rol voor overheid. De overheid moet de huidige wetgeving omzetten (codificatie) maar zij is hier traag in vanwege logge departementen en financiële belangen. Tevens dient het onderwijs ook in te spelen op de toekomst (aanpassen van het curriculum). Tot slot is de mens zelf ook verantwoordelijk, kijk ook eens in de spiegel: het begint bij jezelf! (…)’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.