‘Heropleving van steenkool bestrijden met een prijs op CO2-uitstoot’

6 juli 2015 – Wereldwijd zien we een heropleving van steenkool. We moeten dat bestrijden met een CO2-prijs, zegt Ottmar Edenhofer (mede-voorzitter van het IPCC).

MO Mondiaal Nieuws interviewt Edenhofer (zelf onderzoeker aan het Potsdam Instituut voor klimaatwetenschappen) met het oog op de klimaatconferentie die eind november in Parijs begint.
Edenhofer is sinds de conferentie in Kopenhagen optimistischer én pessimistischer.
Optimistischer omdat ‘er vandaag een duidelijk besef is dat er een gemeenschappelijk probleem is dat gezamenlijk moet opgelost worden. We zijn veel beter voorbereid, we hebben meer ervaring met nieuwe technologie en hernieuwbare energie.’
Maar hij is ook pessimistischer. ‘Over heel de wereld zien we vandaag een onmiskenbare heropleving van steenkool. Tal van landen in Afrika bouwen momenteel grote steenkoolcentrales; hetzelfde zien we in een aantal kleinere Aziatische landen. De emissies stijgen omwille van die afhankelijkheid van steenkool. Wanneer Afrika vandaag een infrastructuur opbouwt die in hoofdzaak gebaseerd is op steenkool en Azië ook, dan zie ik niet hoe we dit business as usual scenario kunnen doorbreken. We bevinden ons nu echt op een tweesprong: ofwel stimuleren we de evolutie naar een koolstofarme economie, ofwel stimuleren we een economische groei gebaseerd op stijgende emissies. De levensduur van die energiecentrales is dertig jaar of meer.’

Edenhofer pleit voor de volgende maatregelen:

 • Een prijs op CO2-uitstoot
  ‘Wat essentieel is, is een mechanisme om een prijs te zetten op CO2, om zo sneller koolstofarme technologie tot ontwikkeling te brengen en om steenkoolgebruik te bestraffen. We hebben die inkomsten ook nodig om de duurzame ontwikkelingsdoelen en de transitie naar een lage koolstofeconomie te financieren.’
  Edenhofer betwijfelt overigens of dat in Parijs gaat lukken, omdat het veel tijd vergt.
 • CO2-opslag
  ‘We hebben negatieve emissies nodig, we hebben koolstofopslag (CCS of carbon capture and storage) nodig.’
 • Kortetermijnmaatregelen
  ‘Het is niet effectief om al te zeer de nadruk te leggen op de lange termijn doelstelling maar wel op de maatregelen die nu meteen genomen moeten worden. Want ondanks de inspanningen die landen nu al doen om de emissies naar beneden te halen, en ondanks de economische crisis, hebben we de afgelopen periode toch een stijging van de emissies gezien.’

Edenhofer is positief over de desinvesteringsbeweging (investeringen in fossiel terugtrekken), maar hij plaatst ook een kanttekening: ‘Ze moeten er ook mee voor zorgen dat hun land een koolstofprijs ontwikkelt. Dat heeft een onmiddellijke impact op de investeerders en hoe die zich gedragen. Zij kunnen lobbyen met de investeerders en de pensioenfondsen voor een koolstofprijs. Ethisch investeren moet er uiteindelijk toe leiden dat je investeert in initiatieven voor een wereld die je ook echt graag gestalte wil zien krijgen. De koolstofprijs moet echt op de agenda komen van de institutionele investeerders en op de agenda van de hele desinvesteringsbeweging. Anders ben ik bang dat het enkel bij een symbolische daad blijft.’

 

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 3 juli 2015: ‘Zet een prijs op CO2 om ontwikkeling te financieren’

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.