Herziening NPR 8114 ter commentaar

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8114 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ is herzien en voor commentaar gepubliceerd. De herziening brengt NPR 8114 in lijn met de laatste versie van NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp. …. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.