‘Het Energieakkoord is niet genoeg’

21 juli 2015 – De doelstellingen van het Energieakkoord zijn minder ambitieus dan zou moeten om de klimaatdoelen te halen, zegt Jacqueline Cramer, voormalig minister van Milieu.

Het is ‘een goede aanzet’, maar ‘niet genoeg’. ‘De energietransitie vereist dat we de energievoorziening vergaand verduurzamen, zodat we in 2050 vrijwel al onze energie uit duurzame bronnen zoals zon en wind kunnen halen. Dat betekent een grote verandering ten opzichte van onze huidige energievoorziening, die voornamelijk is gebaseerd op de fossiele brandstoffen gas, olie en kolen. Die omslag bereiken we niet in het huidige tempo.’
Cramer, tegenwoordig hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit van Utrecht, doet haar uitspraak in een interview met Ensoc.nl.
Jacqueline Cramer wijt de achterstand aan het kabinetsbeleid dat het energie- en klimaatbeleid op een lager pitje zette. Dat heeft de investeringen in duurzame energie geen goed gedaan, stelt Cramer. ‘Door inconsistent beleid was het investeringsklimaat een stuk minder aantrekkelijk dan bijvoorbeeld in Denemarken of Duitsland. Daardoor haakten Nederlandse bedrijven in bijvoorbeeld windenergie af.’
Cramer denkt dat de internationale klimaatconferentie eind dit jaar in Parijs doorslaggevend wordt voor het welslagen van de klimaataanpak op wereldschaal. ‘Als Westerse landen geen ferm commitment uitspreken, gaan andere landen achterover leunen. Ook in dat licht is het van groot belang dat Europa, inclusief Nederland, zich op afgesproken reductiedoelen wil vastleggen. Dat betekent tenminste een CO2-reductie van 25 tot 40 procent in 2020.’

Ensoc.nl interviewde Jacqueline Cramer omdat ze onder de titel ‘Hoe versnellen we de energietransitie?’ zal spreken op het Nationale Energie Congres op 9 september in de Utrechtse Jaarbeurs.

Bronnen
Ensoc.nl, 21 juli 2015: ‘Energieakkoord niet genoeg voor energietransitie’
Congresinformatie ‘Nationaal Energiecongres. Trisa Energetica 2.0. Samen verder.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.