Het klimaatbeleid van China is helemaal niet ambitieuzer dan dat van de VS

4 augustus 2015 – Ingezonden brief – Volgens het redactioneel commentaar van Dagblad Trouw van 4 augustus is het klimaatbeleid van China vele malen ambitieuzer dan het klimaatplan dat Obama voor de VS heeft voorgesteld, omdat China vorig jaar beloofd zou hebben ‘om maar liefst 65 procent minder broeikasgassen uit te stoten in de komende 15 jaar’. FluxEnergie heeft dit commentaar van Trouw zonder enige kanttekening op haar website overgenomen. Jammer.

De belofte die China heeft gedaan is een heel andere. Het wil in 2030 de koolstofintensiteit van de economie, dus de CO2-uitstoot per eenheid Bruto Nationaal Product, met tenminste 60 procent hebben verminderd ten opzichte van 2005.
Als we aannemen dat de Chinese economie tussen 2005 en 2030 jaarlijks met gemiddeld 7% groeit, dan zou deze doelstelling betekenen dat de CO2-uitstoot in China niet afneemt maar in 2030 zal zijn verdubbeld. China heeft zelf gesteld dat de CO2-uitstoot omstreeks 2030 een piekwaarde zal bereiken, dus pas daarna netto zal verminderen. Wel wil men er hard aan werken deze daling er eerder te bereiken.

De opmerking van de (hoofd)redactie van Trouw dat de reductie die Obama namens zijn land belooft mager afsteekt bij de ambities van China, is derhalve niet juist. Tegelijk moet worden opgemerkt dat de ambities van zowel de VS als China weliswaar een grote stap voorwaarts zijn, maar nog onvoldoende als we de klimaatverandering op aarde als gevolg van menselijk handelen tot aanvaardbare proporties willen beperken.

Wim Turkenburg
(Energiedeskundige, als emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. O.a. actief in Wim Turkenburg Energy and Environmental Consultancy, Amsterdam)

Zie ook:
FluxEnergie, 4 augustus 2015: Eerste commentaren relativeren ambities Clean Power Plan
Trouw, 4 augustus 2015: Met gedurfd klimaatplan van Obama zijn de VS nog geen koploper (via Blendle)

Reacties graag per mail naar FluxEnergie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.