HIER Opgewekt start analyse van lokale duurzame energie-initiatieven

15 september 2015HIER Opgewekt start een jaarlijks te herhalen onderzoek naar de bijdrage van lokale duurzame energie-initiatieven aan de energietransitie: de Lokale Energie Monitor. 

Uit een bericht van HIER Opgewekt
‘(…) De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich en wordt steeds professioneler. Er is steeds meer vraag naar een systematische, kwantitatieve analyse van de ontwikkelingen in de sector. Initiatiefnemers zelf, beleidsmakers en bestuurders willen weten waar de lokale energiebeweging staat. Wat is de impact van alle lokale inspanningen? Hoeveel initiatieven zijn er actief? Welke projecten zijn gerealiseerd en wat zit er nog in de pijplijn? Wat dragen deze projecten – in kW, MW en in euro’s – bij aan realisatie van de nationale doelen? De Lokale Energie Monitor geeft daar antwoord op. (…)’

HIER Opgewekt, een kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven van HIER klimaatbureau en ODE decentraal, start deze maand met de dataverzameling. Het eerste rapport wordt gepresenteerd op 20 november, tijdens het evenement HIER Opgewekt. Doel is een jaarlijks terugkerende systematische en kwantitatieve analyse te maken van de ontwikkelingen in de lokale energiesector. De initiatiefnemers roepen lokale duurzame energie-initiatieven op zich aan te melden voor het onderzoek.

‘(…) Siward Zomer van ODE decentraal: “Om onze leden goed te kunnen vertegenwoordigen moeten we zo precies mogelijk weten waar zij mee bezig zijn. De Lokale Energie Monitor maakt onze sector concreet, we praten dan niet meer algemeen over 500 initiatieven maar kunnen de kracht van deze beweging kwantitatief aantonen. We zijn er van overtuigd dat de Lokale Energie Monitor niet alleen aantoont hoeveel energie de sector produceert maar ook hoeveel maatschappelijke energie burgers in de energietransitie steken.”(…)’

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke. Er wordt nauw samengewerkt met regionale partners uit de coöperatieve beweging, landelijke monitoringexperts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Energie Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en met de netbeheerders en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bronnen
HIER Opgewekt, 14 september 2015: HIER Opgewekt trapt Lokale Energie Monitor af
Initiatief aanmelden voor het onderzoek

Foto: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.