Hoe kun je deelnemen aan de Energiedialoog?

Hoe kun je deelnemen aan de Energiedialoog?

15 april 2016Om de deelname aan de Energiedialoog aan te moedigen stuurt het ministerie van EZ de mensen die zich aanmelden op mijnenergie2050.nl een ‘instructie’.

Uit de tekst van het ministerie over de deelname aan de Energiedialoog
‘(…) Deze dialoog is door minister Kamp aangekondigd in het Energierapport: Transitie naar duurzaam.

Een dialoog tussen april en juli
Op 7 april is de Energiedialoog gestart met drie bijeenkomsten in Leeuwarden, Eindhoven en Rotterdam. Het vervolg van de dialoog zal duren tot juli.

Waarom een energiedialoog?
De energietransitie is een uitdaging die iedereen aangaat. Voor het slagen van de transitie is een brede betrokkenheid cruciaal: van de landelijke en de lokale overheid, van bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, etc.  Het Rijk zoekt partners om samen tot een versnelling te komen en een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren. De vele lopende initiatieven en activiteiten gericht op duurzame energie in ons land vormen daarvoor een goede basis.
In het Energierapport schetst de Rijksoverheid haar visie op de transitie naar 2050. Met de dialoog wil het Rijk zoveel mogelijk ideeën, standpunten, initiatieven en acties ophalen en daarover in gesprek gaan. Doel is een brede basis voor een transitie aanpak te creëren. In de dialoog gaat het dus in de kern om de vraag wat er nodig is voor de transitie en wie welke bijdrage daaraan kan leveren.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De energiedialoog vormt input voor de ‘beleidsagenda’ die het kabinet eind 2016 presenteert. De dialoog vormt echter ook de opmaat voor een gerichte gespreksagenda voor de langere termijn, als basis voor een transitieaanpak richting 2050. Na de zomer houden de gesprekken dan zeker ook niet op. Ze krijgen dan wel een meer actiegericht karakter.

Hoe kunt u bijdragen?
Er zijn vier manieren waarop u kunt bijdragen aan de dialoog:

  • u neemt zelf het initiatief om een evenement te organiseren;
  • er is al een bestaand evenement waar u het Rijk bij zou willen betrekken;
  • u neemt deel aan een van de activiteiten die vanuit het Rijk worden georganiseerd
  • u geeft uw inbreng op de website www.mijnenergie2050.nl

Het projectteam energiedialoog kan ondersteuning bieden bij evenementen die u zelf organiseert. (…)’

Belangstellenden krijgen een vragenformulier toegezonden (‘om ervoor te kunnen zorgen dat u actief betrokken wordt bij de voor u relevante onderwerpen’).

Bronnen
Mailbericht ministerie van EZ

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.