Veelbelovend: beleggen in zonne-energie

5 augustus 2015 – Een beleggingsadviseur van de site IEX.nl adviseert in zonne-energie te beleggen, maar ook om dat dan vooral gespreid te doen.

Beleggingsadviseur Robert Schuckink Kool (van Trendinvest) signaleert ‘een nieuwe versnelling in de ontwikkelingen rond zonne-energie’.
Hij wijst erop dat het Amerikaanse strategiekantoor McKinsey in het rapport ‘The disruptive potential of solar power’ concludeert dat ‘grid parity’ voor zonne-energie steeds dichterbij komt. ‘Grid parity’ houdt in dat de productiekosten van elektriciteit die is opgewekt met zonne-energie gelijk of lager is dan de kosten van elektriciteit die met fossiele brandstoffen is opgewekt.
Schukink Kool wijst ook op het rapport van RolandBerger dat stelt dat zonne-energie zelfs nu al een regelrechte bedreiging is voor de reguliere energienutsbedrijven. ‘Het vermaarde internationale onderzoeksbureau RolandBerger stelt in het rapport dat zonne-energie net zo bedreigend is voor de reguliere energiebedrijven als de schaliegasrevolutie in de VS is voor de bekende aardoliebedrijven.’
De beleggingsadviseur vindt het verder veelzeggend dat ‘de grootste olieproducent ter wereld, Saudi-Arabië, fors gaat inzetten op zonne-energie. De beleidsbepalers van het land kijken vooruit. Omdat ze inzien dat zonne-energie de toekomst heeft en omdat ze nog tot in lengte van jaren leidend willen blijven op het gebied van energie. Ook ’s werelds meest bewonderde ondernemingen als Microsoft, Apple en Cisco investeren steeds meer geld om hun datacenters op zonne-energie te laten draaien. Dat is goed voor het imago, maar ook voor de kostenefficiency.’

Maar in welke aandelen moet je dan beleggen? ‘Het allermoeilijkste bij beleggen is vaak het selecteren van de aandelen. Beter is dan om breed te spreiden.’
En dan (hoe verrassend) adviseert de adviseur van Trend Invest om dat via Trend Invest te doen.

Bronnen
IEX.nl, 4 augustus 2015: Nieuwe versnelling zonne-energie
McKinsey, april 2014: The disruptive potential of solar power’
Roland Berger, juni 2015: Rapport: SOLAR PV could be similar to the shale gas disruption for the utilities industry

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.