Hoe versnel je de energietransitie?

26 februari 2016 – Hoe versnel je de energietransitie? De Transition Academy organiseert een vijfdaagse masterclass (verspreid over de maanden mei tot september) voor medewerkers van overheden, energiebedrijven en iedereen die beroepshalve aan de transitie kan en wil bijdragen.

Uit de aankondiging van de Transition Academy
‘(…) Klimaatverandering, geopolitieke spanningen en aardbevingen in Groningen zorgen in Nederland voor een steeds luidere roep om een duurzaam energiesysteem. Helaas zijn we geen koploper als het gaat om de omslag naar een duurzaam energiesysteem. Toch zijn er signalen dat ook in Nederland de energietransitie op gang komt. Nieuwe spelers eisen een rol op in de energievoorziening en het energiesysteem decentraliseert. Het verdrag van Parijs kan daarbij een belangrijke impuls geven aan verdergaande maatregelen en initiatieven op energiegebied.
Hoe de transitie richting een duurzame energiesysteem zal verlopen staat niet in steen gebeiteld. Op de middellange termijn is het daarom voor alle partijen – nieuw en oud – belangrijk om inzicht, flexibiliteit en veerkracht te ontwikkelen om met onzekerheden om te kunnen gaan. Deze Masterclass gaat in op die ambitie.
De Masterclass Energietransitie is een meerdaagse training verspreid over een periode van 5 maanden, bedoeld voor mensen die (willen) werken aan een ander, duurzamer energiesysteem. (…)
De Masterclass bestaat uit vijf georganiseerde leerdagen van 9.30 – 17 uur en een (facultatief) terugkommoment. De masterclass gaat van start op dinsdag 10 mei 2016. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op: 24 mei, 14 juni, 5 juli en 27 september. De Masterclass biedt een keur aan (gast)docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers en vernieuwende ondernemers. Er is ruime gelegenheid te reflecteren op uiteenlopende visies en deze te verbinden met je eigen praktijk.(…)
De kosten voor deelname bedragen € 2950 ex BTW. Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van DRIFT. (…)’

De Transition Academy geeft twee ‘wildcards’ weg voor gratis deelname. De twee mensen met de beste motivatie krijgen deze wildcards.

De Transition Academy is actief in nauwe samenwerking met o.a. het Dutch Institute For Transitions (DRIFT), verbonden aan de Erasmus Universiteit.

Bronnen
Transition Academy: Masterclass: versnelling van de energietransitie

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.