Hof gelast strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM

20 april 2017Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag een strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM gelast. Het Hof constateert dat er aanwijzingen zijn dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan ‘het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is’.

Uit het persbericht van het Hof
‘(…) Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de klacht tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ter zake van overtreding van de artikelen 170, 350 en 352 van het Wetboek van Strafrecht (Sr.).
De klacht is ingediend door verschillende individuele klagers en de Groninger Bodem Beweging. Deze hebben aangifte gedaan tegen de NAM. Het OM heeft geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar aanleiding van de aangifte. Het OM vindt dat hier geen plaats is voor de inzet van het strafrecht.
Het hof stelt vast dat er aanwijzingen zijn dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 170, aanhef en onder 2. Sr., het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is. Naar het oordeel van het hof is een onderzoek naar de bewijsbaarheid van dat feit ten onrechte achterwege gebleven.
Een dergelijk onderzoek moet nu eerst worden verricht, waarna definitief kan worden beoordeeld of vervolging moet plaatsvinden.
Het hof beveelt de officier van justitie, op grond van artikel 181 van het Wetboek van Strafvordering, te vorderen dat de rechter-commissaris nader onderzoek verricht naar vernieling of beschadiging van gebouwen, voor zover daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, gepleegd door de NAM tussen 1 januari 1993 en 14 april 2015 in de provincie Groningen.
Deze zaak betreft een procedure volgens artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Dit is een procedure waarbij een direct belanghebbende zich bij het gerechtshof kan beklagen over de beslissing van het openbaar ministerie om geen vervolging in te stellen. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De GBB die in september 2015 aangifte deed tegen de NAM, heeft verheugd gereageerd op de beslissing van het hof. De beweging zegt erop te vertrouwen dat het ministerie van Justitie nu zo snel mogelijk “alle mogelijke middelen daadwerkelijk inzet om de NAM veroordeeld te krijgen”. (…)’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt zeggen verheugd te zijn met wat zij ‘een historische beslissing’ noemen. ‘De vervolging opent verder voor Groningers die schade hebben geleden de mogelijkheid om via het strafproces hun schade geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.’ (…) ‘We zijn verrast door deze uitspraak’, stelt de NAM in een eerste reactie. ‘Het Openbaar Ministerie en het Hof hebben bij eerdere aangiften steeds geoordeeld dat er geen reden was voor vervolging.’ De uitspraak van het Hof betekent niet automatisch dat NAM ook gedagvaard zal worden, stelt dat gasbedrijf. Dit hangt af van de uitkomst van het onderzoek. NAM zegt wel dat het ‘volledig zal meewerken aan het onderzoek van de rechter-commissaris’. (…)’

Uit een bericht van de NRC
‘(…) Gerard Spong, advocaat van de Groninger Bodem Beweging, zei eerder over zijn besluit om aangifte te doen tegen de NAM: „De NAM heeft door het willens en wetens blijven boren in Groningen, terwijl zij donders goed doorhad welke risico’s daarmee waren gemoeid, talloze mensenlevens in gevaar gebracht.” Een eerdere poging het OM tot vervolging te dwingen, mislukte. Spong kondigde toen aan desnoods door te procederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, als er geen strafzaak tegen de NAM zou komen. (…)’

Bronnen
Rechtspraak.nl, 20 april 2017: Hof gelast strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM
NOS, 20 april 2017: OM moet beschadigen woningen door gaswinning NAM onderzoeken
FD, 20 april 2017: Hof gelast strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM (Registratie)
NRC, 20 april 2017: OM moet strafrechtelijk onderzoek doen naar NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.