‘Hoog dividend groter risico voor Shell dan klimaatverandering’

‘Hoog dividend groter risico voor Shell dan klimaatverandering’

26 mei 2016In een hoofdredactioneel commentaar schrijft het Financieele Dagblad het verstandig te vinden dat de aandeelhouders van Shell tegen de duurzame resolutie van Follow This hebben gestemd. Vasthouden aan het hoge dividend is gevaarlijker voor Shell dan klimaatverandering, aldus het FD.

De aandeelhouders van Shell stemden met grote meerderheid tegen de resolutie van Follow This, waarin stond dat Shell de winst voortaan moest investeren in duurzame energie. Verstandig om het schip niet in één keer te willen keren, vindt de hoofdredactie van het FD.

Uit het bericht van het FD
‘(…) De vraag naar olie groeit nog steeds. Het afgelopen kwartaal nam de vraag met 1,4 miljoen vaten olie per dag toe. Dat is bijna net zo veel als Shells totale olieproductie.
Het is daarom goed dat Shell zijn strategie baseert op de realiteit en niet op de wenselijkheid om de vraag naar fossiele brandstoffen terug te dringen. Want ondanks de retoriek rond klimaatverandering en het Parijsakkoord, zal de economische ontwikkeling van een groot deel van de wereld voorlopig nog worden aangedreven door fossiele brandstoffen. (…)’

Shell moet zeker investeren in nieuwe energievormen en verdienmodellen, aldus het FD, maar het heeft een nog grotere uitdaging.

‘(…) De lage olieprijs heeft de kasstroom van het bedrijf aangetast en daarmee de mogelijkheid om dividend te kunnen blijven uitkeren. Shell kan die uitkering — € 10 mrd per jaar — nu nog zeker stellen door bij te lenen, minder te investeren en onderdelen te verkopen, maar die strategie is eindig. Bij een blijvend lage olieprijs zijn meer radicale stappen nodig als Shell zijn dividend als ‘heilig’ blijft beschouwen. De dividend-fixatie is daarmee een veel grotere existentiële bedreiging voor het ­bedrijf dan de effecten van klimaatverandering. (…)’

Bronnen
FD, 25 mei 2016: Verstandige strategie Shell (registratie)
FluxEnergie, 25 mei 2016: Slechts 3 procent voor resolutie 19, Follow This toch tevreden

Foto: Mark van Baal (oprichter Follow This) en Ben van Beurden (CEO Shell) (Follow This)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.