‘Hogere energierekening dreigt door uitbreiding van taken netbeheerders’

16 januari 2017 – De Consumentenbond en VEMW, belangenbehartigers voor huishoudelijke en zakelijke energiegebruikers, maken zich zorgen over aanzienlijke prijsstijgingen wanneer het takenpakket van netwerkbedrijven als Alliander, Stedin en Enexis niet helder afgebakend wordt.

Uit een persbericht van de Consumentenbond en VEMW
‘(…) Op 17 januari spreekt de Tweede Kamercommissie met partijen uit de energiesector over de rol van netwerkbedrijven in het kader van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (wet VET). Ondanks dat er grote belangen van burgers en bedrijven bij gemoeid zijn, zijn vertegenwoordigers van consumenten daarbij niet uitgenodigd. De Consumentenbond en VEMW hebben daarom hun zorgen geuit middels een brief aan de commissie.

De Wet VET regelt een aantal onderwerpen die noodzakelijk zijn om de voortgang van de energietransitie te borgen. In het wetsvoorstel komt onder meer de taakafbakening van netbeheerders en netwerkbedrijven aan bod. Netwerkbedrijven verzetten zich tegen de inperking van hun taken en activiteiten, en willen aanvullende diensten kunnen aanbieden zoals het exploiteren van laadpalen, energieopslagsystemen of het aanbieden van energiebesparingsadvies. De Consumentenbond en VEMW vinden echter dat de bedrijven daarmee hun marktmacht misbruiken, omdat zij met gereguleerde inkomsten risico’s kunnen nemen die een marktpartij niet kan nemen.

Op dit moment zorgen de netbeheerders en netwerkbedrijven voor het aansluiten van gebruikers en het transporteren van energie. Bij deze wettelijk toegekende taken ondervinden zij geen concurrentie, wat hen monopolisten maakt.

Ruim een derde deel van de totale energierekening van consumenten en bedrijven gaat naar netbeheer. VEMW en de Consumentenbond verwachten dat het toekennen of toestaan van extra activiteiten aan netwerkbedrijven of netbeheerders leidt tot een onaanvaardbare stijging van deze kosten. De belangenbehartigers roepen de Tweede Kamerleden op hier niet mee akkoord te gaan.

Voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening in de toekomst is een markt met een gelijk speelveld nodig met keuzevrijheid en zeggenschap voor burgers en bedrijven. Een gezonde markt die wordt gedreven door concurrentie en marktwerking, zorgt voor kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering, maar ook voor innovatie en technologische vernieuwing, wat cruciaal is in een versnelde transitie naar een duurzame energievoorziening. Een verruiming van het takenpakket van de netbeheerders zou de markt verstoren en de energietransitie afremmen. (…)’

Bronnen
Consumentenbond en VEMW, persbericht, 16 januari 2017: Hogere energierekening dreigt door uitbreiding van taken netbeheerders
Zie ook
FluxEnergie, 16 januari 2017: Morgen hoorzitting Tweede Kamer over Wet VET (Voortgang EnergieTransitie)
FluxEnergie, 16 januari 2016: Provincie Gelderland: ‘Taken netwerkbedrijven niet beperken; we hebben alle slagkracht nodig’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.